Takaisin Brysselin CAP-neuvotteluissa ei syntynyt ratkaisua

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

Brysselin CAP-neuvotteluissa ei syntynyt ratkaisua

28.05.2021

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan eli CAP:n uudistuksesta ei syntynyt ratkaisua tämän viikon neuvotteluissa. Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston neuvottelijat sekä EU:n maatalousministerit yrittivät löytää kompromisseja kolmen päivän ajan, mutta yhteistä linjaa ei löytynyt.

Suurimmat erimielisyydet liittyvät uuteen ekojärjestelmään (ympäristötoimiin liittyvät tuet), johon käytetään jatkossa noin 25 % suorista pinta-alan perusteella maksettavista I-pilarin tuista. Parlamentti haluaa myös, että CAP-tukien ehdoksi otetaan ns. sosiaalinen ehdollisuus eli työ- ja sosiaalilainsäädännön noudattaminen maatiloilla. Tuen oikeudenmukaista jakautumista halutaan parantaa ja jäsenmaiden tulisi jakaa 10 % tulotuesta pienille tiloille. Tähän Suomi hakee poikkeusta, sillä meillä tuet jakautuvat jo nyt tasaisemmin kuin muualla. Maatalouteen liittyvästä kauppapolitiikasta on myös tulossa instituutioiden yhteinen julkilausuma.

Kokonaisuutena MTK:lle tärkeät asiat on otettu CAP-uudistuksessa kohtuullisen hyvin huomioon. MT:n haastattelussa eilen puheenjohtaja Marttila uskoo Suomen kannalta hyvään sopuun: "Kompromissin kanssa tullaan elämään"

CAP-neuvottelut jatkuvat kesäkuussa. Ratkaisu uudistuksesta on tärkeä saada pian, sillä uusia CAP-sääntöjä on tarkoitus soveltaa 2023 alkaen. Sitä ennen jäsenmaat valmistelevat ja komissio hyväksyy kansalliset CAP-suunnitelmat. Suunnitelman valmistelu Suomessa on jo hyvässä vauhdissa.Hanna Leiponen-Syyrakki

johtaja, Brysselin toimisto

toimiston yleisjohto, EU-asioiden koordinointi

+358 40 094 7633

+32 47 650 2704

aiheet: eu, maatalouspolitiikka, cap, maatalousuudistus, cap-uudistus