Takaisin DataSpace Europe aloittaa ensimmäisen maarajat ylittävän maatalous- ja elintarvikealan data-alustojen välisen yhteistyön Suomen, Ranskan ja Belgian Flanderin alueen kanssa

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

DataSpace Europe aloittaa ensimmäisen maarajat ylittävän maatalous- ja elintarvikealan data-alustojen välisen yhteistyön Suomen, Ranskan ja Belgian Flanderin alueen kanssa

19.06.2024

DataSpace Europe (Suomi), 1001Lakes (Suomi), Agdatahub (Ranska) ja DjustConnect (Flanderi - ILVO) rakentavat digitaalisen sillan maatalous- ja elintarvikealan datan jakamiseksi. Kolmen teknisen ratkaisun välinen silta mahdollistaa maatalousdatan sujuvan liikkumisen maiden välillä ja hyödyntää yhteisiä sopimuskäytänteitä. Viljelijän kannalta keskeistä on, että yritykset pääsevät käyttämään ja jalostamaan jaettua dataa sovelluksiinsa vain, kun maatalousyrittäjä on antanut sähköisen luvan kutakin käyttötarkoitusta varten. Ensimmäinen yhteistyöpilotointi on tekeillä peruna-alalla. MTK on osakas DataSpace Europessa.

Monet maatalous- ja elintarvikealan yritykset käyttävät yhä enemmän verkkoon kytkettyjä laitteita ja sovelluksia. Koska yritykset toimivat usein kansainvälisesti, on myös datavirtojen seurattava perässä. Ensimmäiset askeleet kohti yhteiseurooppalaista datan jakamisen verkostoa on nyt otettu ja eurooppalaista data-avaruutta rakennetaan alusta alkaen viljelijöiden etua ajaen ja oikeuksista huolehtien.

Datan jakamiseen tarkoitettu kokonaisratkaisu on eräänlainen digitaalinen valtatie, joka tehokkaan ohjelmiston avulla varmistaa, että suuri määrä maatalousyrittäjien dataa voi siirtyä nopeasti, tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti useiden maatalousyrittäjien käyttämien järjestelmien välillä. Datansiirto mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen ja tuottamisen. Yritykset pääsevät käyttämään ja jalostamaan jaettua dataa sovelluksiinsa kuitenkin vain silloin kun maatalousyrittäjä on antanut sähköisen luvan kutakin käyttötarkoitusta varten.

Esimerkkipalvelu rakentuu belgialaisen perunakonevalmistaja AVR:n datan pohjalle. Sadonkorjuun aikana AVR:n maailmanlaajuisessa käytössä olevat koneet keräävät paljon dataa, kuten tietoa pellosta, perunalajikkeesta, sadosta, maaperän olosuhteista ja viljelytoimenpiteistä. Eri maissa viljelijöillä ja urakoitsijoilla on päivittäisessä käytössään erilaiset sovellukset kuin Belgiassa. Suomalainen viljelijä, joka käyttää AVR:n laitteita, voi helposti tarkastella tätä dataa paikallisessa viljelysuunnittelusovelluksessaan. DataSpace Europen kehittämän Tritom-ratkaisun ja DjustConnectin välisen yhteentoimivuuden ansiosta viljelijä voi nyt helposti ja turvallisesti valtuuttaa oman datansa käytön datan jakamiseen tarkoitetun ratkaisun kautta riippumatta siitä missä viljelijän laitteiden data fyysisesti sijaitsee. Tritom ja DjustConnect hoitavat yhteydet taustalla.

Tavoitteena laajentaa datan valtuutuskäytäntöjä myös muihin sektoreihin. Euroopan datastrategia tukee tätä lähestymistapaa, pyrkien parantamaan datan saatavuutta ja käytettävyyttä huolehtimalla samanaikaisesti myös datan haltijoiden oikeuksista. Yhteistyö tähtää Euroopan maatalouden yhteisen data-avaruuden rakentamiseen.

Keväällä 2022 perustettu Data Space Europe Oy kehittää, tuottaa ja myy EU komission datastrategiaan pohjaavia datanvälityspalveluja. Yhtiön ensimmäinen palvelu Tritom yhdistää ruoka-alan toimijat maatiloilta elintarviketeollisuuteen ja vähittäiskaupasta kuluttajiin.

MTK on yksi yhtiön omistajista. MTK lähti mukaan yritykseen edistämään suomalaisen ruoka-alan kilpailukyvyn parantamista. Yhtenäisen ruoka-alan datatalouden synnyttäminen on aito mahdollisuus.

Lisätietoja
Jaana Sinipuro, toimitusjohtaja jaana.sinipuro@dataspace.fi puh +358 50 566 7113
 aiheet: dataspace, datan jakaminen