Takaisin EU:n elvytysvarat ovat ponnistuslankku Suomen biokaasuloikalle – lennon pituudelle odotetaan myötätuulta EU-sääntelyn kehityksestä

Tiedote

EU:n elvytysvarat ovat ponnistuslankku Suomen biokaasuloikalle – lennon pituudelle odotetaan myötätuulta EU-sääntelyn kehityksestä

01.11.2021

MTK:n mukaan biokaasuhankkeiden päästövähennysmahdollisuus tulee käyttää, kun EU:n elvytysvaroja käytetään. Jos valmistellut biokaasun tuotantohankkeet toteutuisivat, niiden tuottama suora päästövähennys vastaisi noin 1 % Suomen tieliikenteen päästöistä. MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunnan mukaan Suomen edunvalvonnan onnistuminen tänä ja ensi vuonna on erittäin tärkeää biokaasun kasvattamisen kannalta, kun ilmasto- ja energiapolitiikkaa uudistetaan Brysselissä.

MTK:n tietojen mukaan Suomessa biokaasun tuotantohankkeita on valmistelussa niin paljon, että se vastaa ainakin 50 000 000 diesellitran tuomaa energiamäärää vuodessa. Jos hankkeet toteutuisivat, näiden tuottama suora päästövähennys siirryttäessä fossiilisesta polttoaineesta uusiutuvaan ja lähes päästöttömään biokaasuun olisi 116 500 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa, tämä vastaa noin 1 % Suomen tieliikenteen päästöistä. Suurelta osin päästövähennykset toteutuisivat kohteissa, joissa päästövähennysten aikaansaaminen muilla toimilla on hyvin vaikeaa ja kallista.

Keskeisin ja suurin potentiaali biokaasun tuotannon kasvattamiseen löytyy maatalousperäisistä syötteistä eli esimerkiksi lannasta ja nurmesta. Niiden käyttämiselle ei uudessa ilmasto- ja energiapoliittisessa sääntelyssä tule asettaa uusia rajoitteita. Päästöjen vähentämistarvetta biokaasun kautta löytyy myös niiltä alueilta, joilla maatalous perustuu laajasti turvepeltoihin. Olemassa olevien turvepeltojen hyödyntämiskelpoisuutta ruuantuotannon lisäksi myös biokaasun tuotantoon ei saa vaarantaa sääntelyn uudistamisessa.

Raaka-aineiden riittävyys ei aseta rajoitteita biokaasun erittäin laajamittaiselle kasvattamiselle Suomessa toteaa MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta. Teknis-taloudelliset seikat ovat keskeisimmät laajentamista rajoittavat asiat. Sääntelyn johdonmukaisuus on keskeinen tekijä, joka vaikuttaa suoraan sekä tekniseen potentiaaliin, että toiminnan taloudellisuuteen.

Biokaasuohjelman toteuttaminen on edennyt tähän asti hyvin, mutta sääntelytyön johdonmukainen selkeyttäminen pitää jatkua, että lupaavasta alusta päästään laajaan toteuttamisen vaiheeseen.

 

Lisätiedot

 

Leena Erälinna, Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunnan puheenjohtaja, 0400 541 496

Anssi Kainulainen, energia-asiantuntija, MTK, 050 596 1541