Takaisin Energiaveron korotuksista ei kustannusrasitetta maataloussektorille

Uutinen – Yrittäminen

Energiaveron korotuksista ei kustannusrasitetta maataloussektorille

02.10.2020

Hallituksen budjettiesityksen linjauksista voi yleisesti todeta, että oli hyvä että hallituksella säilyi leikkausten ja veronkiristysten osalta selkeä maltti tiukassa koronatilanteessa. Verotuksen osalta esityksestä ei tullut merkittäviä kustannusten lisäyksiä. 

Lämmityspolttoaineiden verotus kiristyy noin 105 miljoonaa euroa. Hallitusohjelmaneuvotteluissa korotus neuvoteltiin kohdistuvaksi energiasisältöveroon ja tästä pidettiin kiinni.

Korotuksesta ei aiheudu kustannusrasitteen kasvua maataloussektorille. Energiavero on jaettu hiilidioksidikomponenttiin, jota ei palauteta maataloudenharjoittajalle ja energiasisältökomponenttiin, joka palautetaan maataloudenharjoittajalle hakemuksesta.   
 
Energian verotusta kiristetään noin 105 miljoonaa euroa ja tämä kohdentuu kaikille eri energiamuodoille (myös kivihiileen) poislukien puu ja biokaasu. Veronkiristys on yhtä suuri absoluuttisesti eri energiamuodoille. Suhteellisesti veronkiristys taitaa olla ankarin turpeelle.  Tämä siis parantaa suhteellisesti puun asemaa energiatuotannossa ja pitäisi vaikuttaa myös puun hintaan.

Teollisuuden sähköveroluokka II lasketaan EU-minimiin. Vastaava alennus on tarkoitus toteuttaa maataloudelle kasvattamalla maataloudenharjoittajan energiaveronpalautusta eli nostamalla palautussenttimäärää.

MTK esitti hallitukselle konkreettisena veropoliittisena, biotaloutta edistävänä toimenpiteenä metsävähennyksen tason nostamista vastaamaan puuston määrää.  Metsävähennys tulisi nostaa vastaamaan puuston todellista osuutta metsän hankintamenosta. Puuston osuus metsän hankintamenosta on tyypillisesti 90-95 prosenttia. (Nyt vähentää saa vain 60 prosenttia).  Näin varmistettaisiin osaltaan se, että biotalouden raaka-aineena puu liikkuisi kaupassa.  Harmillista oli se, ettei toimia biotalouden edistämiseen, kuten metsävähennyksen laajennusta saatu aikaan.Timo Sipilä

verojohtaja

+35820 413 2391

+35840 505 9179

aiheet: verotus, energiavero, budjetti 2021