Takaisin EU:n ennallistamisasetus hyväksytty – paineet järkevälle kansalliselle toimeenpanolle kovat

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

EU:n ennallistamisasetus hyväksytty – paineet järkevälle kansalliselle toimeenpanolle kovat

17.06.2024

Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät EU:n ennallistamisasetuksen 17.6.2024 pidetyssä ympäristöneuvoston kokouksessa. Suomi ei kannattanut asetuksen hyväksymistä. Asetuksen toimeenpanossa tulee hyödyntää rohkeasti kansallista liikkumavaraa, korostaa MTK. 

Lainsäädäntöprosessin aikana on monelta suunnalta vakuuteltu, että jäsenmaat voivat kansallisten ennallistamissuunnitelmien kautta itse määritellä, miten ennallistamista ja muuta luonnon tilan parantamista käytännössä tehdään. MTK on ollut kansallisen jouston riittävyyden suhteen epäileväinen, sillä asetuksen sääntely on yksityiskohtaista. 

”Toimeenpanoon tarvitaan ryhdikäs ote heti alusta pitäen. Suomessa on hyödynnettävä täysimääräisesti asetuksen tarjoama liikkumavara ja joustot, jotta kohtuuttomuudet vältetään. Tulkinnassa on rohkeasti painotettava Suomen, suomalaisen maa- ja metsätalouden sekä maanomistajan etua”, painottaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. 

MTK piti prosessin loppuun asti tarpeellisena parantaa etenkin artikloja, jotka koskevat tiettyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen ennallistamista, maataloutta ja metsiä. Järjestö on nähnyt asetuksessa riskejä ja epävarmuutta erityisesti Suomelle aiheutuvien kustannusten sekä maa- ja metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten osalta. Pelkästään valtionmaiden avulla asetuksen velvoitteita ei MTK:n arvion mukaan voida saavuttaa, joten asetus on merkityksellinen myös yksityismaille. 

“Lopullinen asetus on komission alkuperäistä ehdotusta parempi. Suomen sekä maa- ja metsätalouden näkökulmasta asetukseen jäi kuitenkin hankalia kohtia. Niiden kanssa on nyt sitten pärjättävä, ja tässä kansallinen toimeenpano on avainasemassa”, arvioi MTK:n juristi Anna-Rosa Asikainen. 

MTK korostaa, että se ei ole missään ennallistamisasetuksen valmistelun vaiheessa vastustanut ennallistamista eikä muuta luonnon tilan parantamista. MTK on kuitenkin kritisoinut sitä, miten asioista on asetuksella ollut tarkoitus säätää. Helmikuussa 2024 julkaistussa MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekartassa on useita tavoitteita ja toimenpiteitä näiden asioiden edistämiseksi. MTK toivoo tiekartan viitoittavan myös asetuksen kansallista toimeenpanoa. Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Anna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858

aiheet: eu, kansainvälinen politiikka, ennallistaminen, mtk mobiili