Takaisin Esimerkkitapahtuma: Päivä maalla

Artikkeli – Maatalous ja suomalainen ruoka

Esimerkkitapahtuma: Päivä maalla

19.02.2019

Päivä maalla -yleisötapahtumia voi toteuttaa monella eri tavalla riippuen alueesta ja sen tarpeista. Tapahtumia voi järjestää kaiken ikäisille esimerkiksi laitumelle laskuina, maatilavierailuina, metsäpäivinä ja Osta tilalta -päivinä. Alla lista helpottamaan yksittäisen tilan, yhdistyksen tai liiton suunnittelutyötä.

Tilan valinta

Liitot ja yhdistykset valitsevat alueeltaan sopivan, toimintaan innostuneen tilan. On hyvä, että toiminnassa on mukana erilaisia maatiloja ja lisäksi esimerkiksi maaseutumatkailu- tai metsätiloja.

Varmista seuraavat asiat tilalla:

 • riittävästi pysäköintipaikkoja
 • riittävä opastus ja oppaita, riittävästi muuta henkilökuntaa
 • huomioi turvallisuusnäkökohdat erityisesti, jos tilalla vierailee lapsia, nuoria ja perheitä (eläintensuojelu, terveysriskit, tapaturmariskit, tulipalovaara).

Kohderyhmä

Pohdi kohderyhmä tapauskohtaisesti – kehen tai mihin haluat juuri tällä kertaa vaikuttaa

Esimerkkejä:

 • media: valtakunnallinen ja paikallinen taso
 • päiväkodit: lapset, henkilöstö, mahdollisesti vanhemmat
 • koulut: ala- tai yläkoululaiset opettajineen
 • kuluttajat, naapurit, kunnan asukkaat, kesäasukkaat, asukasyhdistykset
 • ammattijärjestöt: esim. OAJ/opettajat, SEL/elintarviketyöläiset
 • kuntapäättäjät: virkamiehet (erityisesti hankinnoista vastaavat henkilöt) ja luottamushenkilöt
 • kauppiaat henkilökuntineen
 • alueen kansanedustajat

Ajankohta

Tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Hyviä ajankohtia löytyy erityisesti loppukeväästä, heinäkuussa loma-aikaan ja syksyllä sadonkorjuuaikaan.

Tavoite

Tapahtuman tavoitteena on kuluttajien luottamuksen vahvistaminen kotimaiseen ruoantuotantoon, uusiutuvan energian tuotantoon ja kestävään metsätalouteen.

Tavoite saavutetaan kertomalla toiminnasta ja sen vahvuuksista ja mahdollistamalla vierailu tilalla. Erityisesti nostetaan avoimesti ja selkeästi esiin vastuullisuuden eri ulottuvuudet ruoan-, puun- ja energiantuotannossa.

Esimerkkinä vastuullisen ruuantuotannon ulottuvuudet:

 • taloudellinen vastuullisuus
 • maatalousyrittäjien ja henkilöstön hyvinvointi
 • eläinten hyvinvointi
 • ympäristö
 • paikallisuus
 • ravitsemus
 • tuoteturvallisuus.
 • Tarjotaan kohderyhmälle mahdollisuus vierailla maatiloilla. Maatiloilla yrittäjät ja mahdolliset yhteistyökumppanit esittelevät toimintaansa eri keinoin.

Tilalla voi järjestää monenlaista aktiviteettia kohderyhmän mukaan ja näin osallistaa vierailijoita mukaan toimimaan elämyksellisellä tavalla.

Ohjelman voi järjestää esimerkiksi 3-4 toimintarastiin, joissa vieraileva väki voi kiertää sujuvasti. Tällä tavoin vierailualue on myös mahdollista rajata (suositeltavaa). Yhdellä rasteista olisi hyvä olla yhteistyökumppanin sponsoroima kahvitarjoilu ja tuotteiden maistatuspiste ja yhdellä rasteista MTK:n kotimaisen ruuan kampanjapiste.

Esimerkkejä kotieläintilojen rasteista:

 • Faktatietoa: eläintuotanto (maito, liha), kasvinviljely (viljat, kasvikset), konkreettisia tehtäviä ja tekemistä (tunnistamistehtäviä, maistiaisia, tietokilpailu)
 • Eläinten hyvinvointi ja ravitsemus: vierailu laitumella ja/tai eläinsuojassa.
 • Mitä ja miten maatilalla tuotetaan, minne ruoka ja puu menevät (esittelyssä koneet, laitteet, maitoauto, matkailupalvelujen esittely)
 • Vuoden kierto maaseudulla: mitä eri aikoina maatilalla tehdään (pellolla, metsässä jne.)
 • Kotimaisen ruuantuotannon ständi ja tietokilpailu suomalaisesta ruuasta
 • Jokaisella rastilla lapsille pieni tehtävä, esim. arvaus- tai tietokilpailu, heittokilpailu (halko, saapas), makutesti (esim. erilaiset maitovalmisteet). Jos tilalla on poni, niin sillä ohjattu ratsastus.
 • Yhteistyökumppanit tarjoilun ja maistatusten järjestämiseksi ja kustannusten jakamiseksi

Yhteistyön avulla tapahtuman voi toteuttaa liitto- ja/tai yhdistyskohtaisesti verrattain pienellä rahallisella panostuksella. Yhteistyökumppanit voivat olla myös mukana ja apuna tapahtuman käytännön toteutuksessa.

Vakuutus

Lapset ovat tilalla omalla vastuulla. Kouluilla on vakuutus lapsille.

Lisävinkkejä ohjelmasta:

 • yhteislaulutapahtuma
 • kylvön siunaus
 • laitumelle lasku
 • kylän hanuristi soittamaan paikalle
 • kirkkokuoro tai lapsikuoro laulamaan