null MTK:n Tiainen vei Euroopan talous- ja sosiaalikomitean metsälausunnon maaliin

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

MTK:n Tiainen vei Euroopan talous- ja sosiaalikomitean metsälausunnon maaliin

9.12.2021

Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitean (ETSK) täysistunto hyväksyi 8.12. illansuussa komitean lausunnon EU:n metsästrategiasta. Lausunto on EU:n kaikkien jäsenmaiden työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden järjestöjen edustajista koostuvan EU-toimielimen yhteinen näkemys asiassa. Kannaltamme merkittäväksi lausunnon tekee sisällön lisäksi se, että lausunnon esittelijänä toimi MTK:n johtaja Simo Tiainen, joka on järjestömme edustaja komiteassa.

MTK:n Simo Tianen lausunnon hyväksynnän jälkeen
MTK:n Simo Tianen lausunnon hyväksynnän jälkeen

Tiainen on tyytyväinen lausunnon sisältöön, joka vastaa keskeiseltä sisällöltään hyvin MTK:n linjauksia metsästrategiaan. Lausunto tarkastelee ensin metsiin liittyvää yleistä toimintakehikkoa EU:ssa ja käsittelee sitten metsien roolia ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyen sekä metsien taloudellista ja sosiaalista roolia. Lausunnon päätelmät ja suositukset tehtiin vasta aivan loppuvaiheessa.

- Olen toiminut tämän lausunnon esittelijänä ja tehnyt asian kanssa kovasti töitä viime kuukausina. Työssäni minulla on ollut apuna nimeämäni asiantuntija, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, entinen pitkäaikainen EK:n ympäristöjohtaja ja entinen ETSK:n jäsen, Tiainen kertoo.

Lausunnon laatimistyöhön on liittynyt runsaasti tapaamisia ja keskusteluja virkamiesten, poliitikkojen, tutkijoiden ja järjestöjen edustajien kanssa. Syyskuussa Tiainen piti asiaan liittyen erityisen kuulemisen. Sen jälkeen lausuntoa on valmisteltu kahdessa komitean jäsenistä koostuvassa työryhmän kokouksessa.

Suurin komitean sisäinen vääntö asiasta käytiin parisen viikkoa sitten, kun lausunto oli käsittelyssä maatalous-ympäristöjaostossamme. Tuolloin erityisesti ympäristöjärjestön edustajat esittivät lausuntoon lukuisia muutosesityksiä, joista jouduttiin neuvottelemaan, tekemään kompromisseja ja osasta jouduttiin äänestämään.

- Varsin hyvin mielestäni kuitenkin onnistuin. Eilen torstaina komitean täysistuntovaiheessa muutosesityksiä ei enää ollut, joten asiasta vain äänestettiin. Lopputulos oli se, että lausunto komitealta erittäin vahvan tuen, 227 ääntä puolesta, 6 tyhjää ja 1 vastaan, Tiainen kertoo.

Päätelminä ja suosituksina lausunnossa esitetään mm. sitä, että metsiä koskevat päätökset EU:ssa on tehtävä oikealla tasolla, metsänhoitoon ja metsänhoidon suunnitteluun liittyvät asiat ovat kansallisesti päätettäviä asioita. Olemme sitä mieltä, että EU:ssa ei pidä tehdä aloitteita, jotka ovat päällekkäisiä tai ristiriitaisia jo käytössä olevien laajasti omaksuttujen kestävää kehitystä koskevien määritelmien, periaatteiden, kriteerien kanssa.

Lausunnossa korostetaan sitä, että omaisuudensuoja ja elinkeinovapaus ovat periaatteita, joita on vaalittava. Niin ikään korostetaan, että EU:n metsästrategiassa olisi tarkasteltava kattavammin metsien taloudellisia ja sosiaalisia näkökohtia. ETSK pyytää komissiota laatimaan erityisen metsästrategiaa koskevan vaikutusanalyysin. Myös biotalouden merkitys ja suotuisten olosuhteiden luominen alan investoinneille kaikkialla arvoketjussa nousevat esille.

Lausunto korostaa myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen tarvetta, biotaloudessa tarvittavaa infraa sekä digitalisaation ja tutkimuksen merkitystä. ETSK:n lausunnoissa korostetaan aina työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua sekä ammattiliitoille tärkeitä asioita, kuten laadukkaita työpaikkoja, osaamisen kehittämistä sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä asioita. Niin ikään korostuu viestinnän tärkeyttä erityisesti nuorille, jotta metsäala herättäisi kiinnostusta.

- Nyt lausunnon hyväksymisen jälkeen tehtävänäni ja suorastaan velvollisuuteni ETSK:n raportöörinä on esitellä komitean lausuntoa eri tahoilla, erityisesti EU:n instituutioille. Aion tavata asian tiimoilta mm. komission edustajia ja Euroopan parlamentin raportöörejä, Tiainen kertoo.

Brysselissä toimivat metsäalan järjestöt ovat olleet kiinnostuneita tästä lausunnosta. Järjestöt julkaisivat tänään heti tuoreeltaan oheisen, hyvin myönteisen, yhteisen tiedotteen lausunnosta:

https://www.cepf-eu.org/news/statement-eesc-calls-coherence-certainty-and-clarity-new-eu-forest-strategy-2030

Lausunto löytyy oheisesta linkistä kaikilla EU-kielillä: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-eu-forest-strategy-2030.Simo Tiainen

johtaja

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen

+35820 413 2811

+35840 553 3131

aiheet: eu, simo tiainen, etsk, metsästrategia, euroopan talous- ja sosiaalikomitea