Takaisin EU:n Innovaatiorahaston pienten hankkeiden haku avoinna

Uutinen – Energia

EU:n Innovaatiorahaston pienten hankkeiden haku avoinna

08.12.2020

Euroopan komissio on avannut EU:n Innovaatiorahaston haun investointikustannuksiltaan (CAPEX) alle 7,5 miljoona euroa oleville hankkeille. Hausta rahoitetaan 100 miljoonalla eurolla innovatiivisia puhtaan teknologian käyttöönottoa edistäviä hankkeita. Hankkeiden tulee liittyä uusiutuvaan energiaan, energiaintensiiviseen teollisuuteen, energianvarastointiin ja hiilidioksidin talteenottoon, käyttöön ja varastointiin.

Tuettavat hankkeet mahdollistavat ilmastotavoitteiden saavuttamista ja Euroopan talouden elpymistä. Hankkeiden valinnassa painotetaan aidosti innovatiivisia hankkeita, joissa otetaan kaupalliseen käyttöön puhtaan teknologian ratkaisu uudella tavalla. Erityisesti otetaan huomioon hankkeet, jotka mahdollistavat hiili-intensiivisten tuotteiden korvaamista tai mahdollistavat hiilinegatiivisuuden esimerkiksi hiilidioksidin talteenotolla ilmasta.

–  Tämä rahoitusmahdollisuus on uudenlainen avaus useampaa EU-maata hyödyttävien ideoiden toteuttamiseksi käytännössä. Kilpailu rahoituksesta on kova, mutta niin on korvauskin, jos kilpailussa menestyy, kertoo MTK:n energia-asiantuntija Anssi Kainulainen.

Hakemukset tulee jättää Euroopan komissiolle 10.3.2021 mennessä. Yksityiskohtaiset ohjeet on saatavissa komission Funding & Tenders-sivustolta.

Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä.Anssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

aiheet: ilmasto, uusiutuva energia, rahoitus