null EU:n kauppapolitiikka uudelleentarkastelussa

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

EU:n kauppapolitiikka uudelleentarkastelussa

20.7.2020

Euroopan komissio käynnisti kesäkuussa EU:n kauppapolitiikan uudelleentarkastelun. Edellinen vastuullisen kaupan ja investointien ohjelma ”Trade for all” tehtiin viisi vuotta sitten. Arviointia aikaistettiin vuodella koronan ja monen muun ajankohtaisen kauppapolitiikan häiriötekijän takia. Lisämausteen kauppapolitiikkaan saadaan Green dealistä, jota uuden kauppapolitiikan pitää osaltaan tukea. Syyskuun puoliväliin asti kaikilla on mahdollisuus kommentoida EU:n tulevan kauppapolitiikan tavoitteita. 

Kauppakomissaari Phil Hogan esitteli parlamentissa kauppapolitiikan uudistustarpeita. Monet asiat ovat muuttaneet kauppapolitiikan toimintaympäristöä viimeisten vuosien aikana. USA:n ja Kiinan vastakkainasettelu ei näytä loppuvan, WTO:n riitojenratkaisu on ongelmissa, kauppapolitiikan johtajuus on kateissa, nationalismi on tullut osaksi kauppapolitiikkaa USA:n keskittyessä omien etujensa ajamiseen ja maailmanlaajuisen sääntöperäisen kauppajärjestelmän tukijoita rivit ovat ohentuneet. Viimeisimpänä on koronan aiheuttama markkinahäiriö ja teollisuusmaiden laajat WTO-sääntöjen rajamailla olevat elvytystuet.

Komissaari Hogan kiinnitti puheenvuorossaan huomiota

- pk-yritysten toimintakykyyn muuttuneessa ympäristössä
- kauppapolitiikan rooliin Green dealissä, erityisesti siihen miten vihreä elvyttämistä, oikeudenmukaista ja vastuullista työtä voidaan edistää  
- level playing fieldiin eli markkinoilla olevia tuotteita koskeviin yhteisiin sääntöihin.

Pk-yritykset vastaavat erittäin isosta osasta EU-vientiä, mikä helpolla unohtuu. Käytännössä nämä yritykset työllistävät 13,4 miljoonaa työntekijää. Kauppaneuvotteluissa on kiinnitetty paljon huomiota pk-sektorien toimintamahdollisuuksiin ja ennen kaikkea kauppasopimusten luomien mahdollisuuksien tunnistamiseen. Osaamista tarvitaan lisää. Uuden komission ohjelmassa on mm. kauppapoliittisen edustajan nimeäminen komissioon. Nyt avautuneessa kuulemisessa on mahdollisuus tarkentaa yritysten kohtaamia haasteita ja esittää niihin ratkaisuja.

Green deal -paketissa komissio yrittää luoda vihreiden investointien tukitoimia, joilla vastuullisuutta ja kestävän kehityksen tavoitteita voitiaisiin entistä paremmin tukea. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää myös kauppapoliittista tukea, jotta investointien pohja ei murenisi markkinoilla.

Elintarvikesektorille pellolta pöytään ohjelmassa (F2F) on esitetty monia toimia, jotka perustuvat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen. Maatalouspolitiikan uudistuksessa pyritään nyt laatimaan velvoitteita, joilla mm. eläinten hyvinvointia parannetaan, eläinlääkkeiden, torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöä vähennetään. Lisäksi ilmasto ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden perusteella viljelijöille ollaan tuomassa uusia velvoitteita.  

Kilpailukyvyn takia pitää myös muilta kuin EU-tuotteilta vaatia samoja tuotantovaatimuksia. Vaatimukset on käytännössä tehtävä neuvottelemalla kauppasopimuksia uudelleen, jotta saavutettaisiin ns. level playing field (LPF) EU:n sisämarkkinoille. 

Kuulemisessa voi ottaa kantaa myös mm.

- EU:n talouden häiriönsietokykyisyyden edistämiseen
- kestävän talouden rakentamiseen koronaviruksen jälkeen
- Maailman kauppajärjestön WTO:n uudistamiseen
- maailmanlaajuisten kaupankäyntimahdollisuuksien luomiseen erityisesti pk-yrityksille
- keskeisten maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseen kauppapolitiikan tukemana (kuten ilmastonmuutoksen hillintä, kestävän kehityksen ja digitaalisen siirtymän edistäminen)
- kauppa- ja investointisuhteiden lujittamiseen keskeisten kauppakumppanien kanssa
- tasapuolisten toimintaedellytysten parantamiseen ja EU:n yritysten ja kansalaisten suojeluun.

Syyskuun puoliväliin asti auki olevassa kuulemisessa eri osapuolilla on mahdollisuus auttaa määrittelemään EU:n kauppapolitiikalle uusi keskipitkän aikavälin suunta.Juha Ruippo

johtaja

kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö ja -politiikka, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), EU-asioiden koordinaatio Suomessa: EU:n budjetti, Brexit, tuleva puheenjohtajuuskausi (syksy 2019), kv-järjestöyhteistyö: World Farmers' Organisation (WFO), FAO, OECD, AgriCord

+35820 413 2341

+35840 55 33 232