null EU:n metsästrategia päivitykseen

Artikkeli – Metsäpolitiikka

EU:n metsästrategia päivitykseen

1.10.2019 Juha Hakkarainen

Suomi on EU:n puheenjohtajamaana nostanut keskusteluun tarpeen päivittää nykyinen metsästrategia. Olennaista on, että EU:n metsiin liittyvien politiikkojen valmistelussa kiinnitetään entistä enemmän huomiota siihen, että metsätalous ei ole automaattisesti alisteinen muille politiikkalohkoille.

Komissio esitteli EU:n nykyisen, vuoteen 2020 voimassa olevan, metsästrategian syyskuussa 2013 vastaamaan metsäsektorin toimintaympäristön muutokseen ja toisaalta myös metsien painoarvon kasvuun EU:n päätöksenteossa. MTK oli vahvasti mukana strategian laadinnassa. 

Strategian lähtökohtana on jäsenmaiden päätäntävalta metsäasioissa ja se huomioi kestävän metsätalouden taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen merkityksen. Strategian toimeenpanon varmistamiseksi komissio valmisteli erillisen toimeenpanosuunnitelman, jolla pyritään turvaamaan strategian käytännön vaikuttavuus. 

Euroopan metsäinstituutti (EFI) teki vuoden 2018 aikana strategian väliarvioinnin ja arvioinnin tulokset EU parlamentin ympäristö-, teollisuus- ja maatalousvaliokuntien yhteiskokouksessa Strasbourgissa tammikuussa 2019. Samaan aikaan keskeiset eurooppalaiset metsänomistaja- ja metsäteollisuusjärjestöt vaativat metsästrategian päivitystä ja sen roolin vahvistamista EU:n metsäpolitiikkojen koordinaation välineenä.

Suomi on EU:n puheenjohtajamaana nostanut keskusteluun tarpeen päivittää nykyinen metsästrategia. Strategian mahdollista päivitystä varten Helsingissä järjestetyssä jäsenmaiden metsäpäälliköiden kokouksessa syyskuussa käsiteltiin sitä, miten strategiaa tulisi uudistaa. Strategian päivitys on tarkoitus käsitellä lokakuun maatalousneuvoston kokouksessa. 

MTK tulee strategian päivittämistä ja vahvistamista muiden eurooppalaisten metsäomistajajärjestöjen kanssa. Olennaista on, että EU:n metsiin liittyvien politiikkojen (mm. ilmasto, energia, kiertotalous, luonto ja rahoitus) valmistelussa kiinnitetään entistä enemmän huomiota siihen, että EU:n tavoitteet eivät ole keskenään ristiriidassa ja metsätalous ei ole automaattisesti alisteinen muille politiikkalohkoille.


aiheet: eu metsäpolitiikka, metsästrategia