Takaisin EU-parlamentin ympäristövaliokunnan äänestystulos ei luo hyviä edellytyksiä hiilensidontamarkkinoiden synnylle

Tiedote – Kansainvälinen toiminta

EU-parlamentin ympäristövaliokunnan äänestystulos ei luo hyviä edellytyksiä hiilensidontamarkkinoiden synnylle

24.10.2023

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti kannastaan hiilen poistojen sertifiointilainsäädännöksi 24.10.2023. Lainsäädäntöehdotus pitää sisällään vielä monia epäselviä kohtia, MTK kommentoi.

Asetusehdotuksessa vaaditaan, että valtio saavuttaa tulevaisuudessa sille asetetut EU:n LULUCF (maankäytön ja metsätalouden) ilmastotavoitteet.  Tämä vaikeuttaisi roimasti uusien hiilensidontamarkkinoiden syntymistä.  

“LULUCF-tavoitteiden sitominen hiilensidontamarkkinoihin tuo paljon epävarmuuksia, koska luvut vahvistetaan vasta vuosien päästä, eivätkä monet maat pääse näihin tavoitteisiin. Koska LULUCF-tavoitteiden saavuttamiseen liittyy runsasta poliittista epävarmuutta, on järjestelmästä muodostumassa itse itseään toteuttava noidankehä, joka heikentäisi edellytyksiä kaupallisille hiilensidontamarkkinoille”, MTK:n asiantuntija Anssi Kainulainen sanoo.  

Maanomistajien pitäisi pystyä tekemään päätöksiä osallistumisesta hiilensidontamarkkinoille jo nyt, mutta jos lainsäädäntö etenee ehdotetulla tavalla, on poliittinen riski sille, että tuotetuille hiilenpoistumille ei synny markkinoita.  

EU-parlamentin ympäristövaliokunta asettaisi hiilensidontayksiköiden tuotannolle myös laajoja ympäristövaatimuksia, jotka voivat olla mahdottomia toteuttaa.  

MTK:n mielestä ympäristövaliokunnan päätös on eriskummallinen, sillä yksityisen rahoituksen olisi noudatettava lainsäädäntöjä, jotka eivät ole vielä valmistuneet EU-koneistosta. MTK:n huolena on, että huomattavasti helpompi jättää yksiköt ostamatta, kuin altistua maineriskille säädösten rikkomisesta.  

“EU näyttäytyy toimintaympäristönä hyvin kummallisena myös kansainvälisesti, kun liiketoimintana harjoitettavasta hiilensidonnasta tehdään EU-lainsäädännöllä käytännössä mahdotonta, ja kansainväliselle kaupalle luodaan uusia esteitä. EU on kompastumassa jälleen kerran omaan näppäryyteensä”, Kainulainen summaa.  

Seuraavaksi asiasta äänestetään EU-parlamentin täysistunnossa marraskuussa. 


Anssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

Maria Pohjala

asiantuntija, kansainväliset metsäasiat

+358 20 413 2387

+358 50 341 7614