Takaisin Euroopan unioni sorvaa metsästrategiaa, MTK muistutti parlamentaarikkoja sen tärkeydestä

Uutinen

Euroopan unioni sorvaa metsästrategiaa, MTK muistutti parlamentaarikkoja sen tärkeydestä

01.10.2020

Euroopan komissio julkaisee EU:n uuden metsästrategian alkuvuodesta 2021. Euroopan parlamentti muodostaa oman kantansa metsästrategiaan lokakuussa. MTK ja Metsäteollisuus lähestyivät europarlamentaarikkoja kirjeellä, jossa muistutettiin metsätalouden ja -teollisuuden tärkeydestä Suomelle.

Suomalaiselle metsäsektorille ja koko yhteiskunnalle on erittäin tärkeää, että strategiassa tarkastellaan metsien ja metsäsektorin tuottamaa taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä kokonaisuutena. Olennaista myös on, että strategia kattaa koko metsäsektorin arvoketjun.

Suomalaisten metsänomistajien ja metsäteollisuuden mielestä metsästrategian tulee nostaa vahvasti esille metsäbiotalous, jonka nykyinen komissio on tuntunut unohtaneen. Tämä on erittäin tärkeää mm. fossiilisten raaka-aineiden korvaamisen, investointien ja luonnonvarojen ylikäytön näkökulmasta.

Metsät ja metsäala ovat merkittävä osa Euroopan biotaloutta. Euroopan metsäinstituutti on arvioinut metsäbiotalouden tuotteiden arvoksi yli 200 miljardia vuodessa. Lisäksi on arvioitu, että puupohjaisten tuotteiden globaalit markkinat tulevat kasvamaan 575 miljardista eurosta (v. 2017) 770 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Ei ole ympäristön eikä talouden näkökulmasta yhdentekevää, missä nämä tuotteet tehdään.

Euroopan unioni tarvitsee vahvan, toimivan ja mahdollistavan metsästrategian, joka yhteensovittaa unionin erilaisia politiikkoja. EU:n on myös tiedostettava oma roolinsa: unionista ei saa tulla globaalia metsäjohtajaa siten, että se jättää unionin omat metsämahdollisuudet käyttämättä. Euroopan metsistä on moneksi muuksikin kuin ainoastaan maailman hiilinieluiksi.

MTK ja Metsäteollisuus kannustavat suomalaisia europarlamentaarikoita toimimaan omissa poliittisissa ryhmissään niin, että saamme toimivan metsästrategian, jotta metsien merkittävä potentiaali kestävän kehityksen ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaajana saavutetaan.Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

linjan yleisjohto

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

aiheet: metsästrategia