Sisältöjulkaisija

null FFD Hope mahdollistaa hiilijalanjäljen kompensoinnin vähiten kehittyneiden maiden metsitykseen

Uutinen

FFD Hope mahdollistaa hiilijalanjäljen kompensoinnin vähiten kehittyneiden maiden metsitykseen

16.8.2019

FFD on perustanut FFD-Hope kompensaatiojärjestelmän, mikä mahdollistaa hiilijalanjäljen kompensoinnin (esim. lentomatkat) vastuullisesti FFD:n metsitys- tai muissa ilmastohankkeissa. Kompensoimalla FFD-Hopen kautta organisaatio tukee myös köyhien maiden pientuottajien elinkeinoja sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista. FFD-Hope antaa myös materiaalia organisaation vastuu- ja ilmastotyöstä viestimiseen.  

FFD:n tukemat järjestöt istuttavat metsää Etiopiassa, Tansaniassa, Nepalissa ja Vietnamissa. Esim. Vietnamissa FFD on yhdessä Helsingin yliopiston kanssa tutkinut viljelijöiden suosiman akaasian hiilensidontapotentiaalia. Vietnamissa istutusmetsien rooli on tärkeä, sillä puun kysyntä ylittää reilusti sen tarjonnan toisin kuin Suomessa. Viljelijöiden metsäosaaminen on kuitenkin heikkoa.  Näin ollen kestävää metsänhoitoa tukemalla vahvistetaan niin pientuottajien elinkeinoja kuin metsän hiilivarastoa. FFD yhdessä MHY Savotan kanssa on kehittänyt kestävää metsänhoitoa keskisessä Vietnamissa jo yli 7 vuotta.

MTK:n johtokunta päätti toukokuussa 2019 kompensoida lentopäästönsä FFD-hopen kautta. Kompensaatiossa käytämme 0,10 senttiä per sidottu kg CO2 e. Vuoden 2019 aika arvioidaan istutettu metsäala ja kehitetään hiilensidonnan seurantajärjestelmä yhdessä Suomalaisten sekä vietnamilaisten tutkimustahojen sekä osuuskuntaliittojen avulla. Vahvistamme osuuskuntien metsäosaamista ja samalla luomme perustaa yhteistyölle suomalaisten ja vietnamilaisten metsänhoitajien ja –omistajien välille.
FFD-hope pyrkii saavuttamaan pientuottajat ja tukemaan heidän ilmastotyötään. Tällä hetkellä hiilikreditit ja kompensaatiojärjestelmät toimivat lähinnä suurten yritysten ja valtioiden kautta.


FFD on MTK:n, SLC:n, Pellervon ja ProAgrian perustama kehitysyhteistyöorganisaatio

FFD-HOPE-ohjelman kautta yhdistykset, yritykset ja muut toimijat voivat kompensoida matkustamisen ja muun toiminnan päästöjä ja tukea samalla köyhien maiden pientuottajien selviytymistä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen.
FFD-HOPE -ohjelman vaikutukset todennetaan luotettavasti ja niistä viestitään laajasti
FFD-HOPE antaa helpon tavan edistää organisaation vastuullisuusagendaa ja ohjelma tarjoaa myös materiaalia vastuullisuustoimista viestimiseen.
Yksityiset ihmisetkin voivat tukea FFD-HOPE ohjelman kautta pienviljelijöiden ilmastotoimia. FFD:n sivuilla löytyy FFD-HOPE -ohjelman ns. aineettomia lahjoja
​​​​​​​
FFD-HOPE-ohjelmasta lisätietoa antaa FFD:n ilmastoasiantuntija Noora Simola noora.simola@ffd.fi

 aiheet: ffd, hiilikompensaatio, metsitys