null Geopoliittisen komission Afrikka-strategia

Blogi – Kansainvälinen toiminta

Geopoliittisen komission Afrikka-strategia

18.12.2019

Juuri työnsä aloittaneen komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin on linjannut, että hänen johtamansa komissio tulee olemaan geopoliittinen komissio. Von der Leyen on korostanut vahvasti EU:n ulkopolitiikan kasvavaa merkitystä komissionsa työssä.  Hänen linjauksiinsa kuuluu mm. se, että EU:n ulkoisista toimista aiotaan keskustella kaikissa viikoittaisissa kollegion kokouksissa, jotta toiminnasta tulee ”strategisempaa ja johdonmukaisempaa”.

Mitä linjaus geopoliittisesta komissiosta tarkoittaa? Geopolitiikalla tarkoitetaan yleisesti maantieteen vaikutusta politiikkaan. Usein geopolitiikalla viitataan myös kansalliseen etuun perustuvaan suurvaltapolitiikkaan, jossa kilpaillaan etupiireistä, kuten luonnonvaroista, reiteistä tai muista intresseistä. Tällaisessa kilvoittelussa yhden valtion voitto voi merkitä suoraviivaisesti toisen häviötä. Yhteisten arvojen ja yhteistyön sijaan ajatellaan puhtaasti vain omia kansallisia intressejä sitoumuksista tai yhteisistä säännöistä välittämättä. Tämän ei pidä olla EU:n tie, vaan von der Leyenin linjausten mukaan EU:n on perustettava ulkoinen toimintansa monenvälisyyteen ja keskinäiseen kumppanuuteen.

Eräs konkreettisempia asioita geopoliittisen komission työssä on uuden Afrikka-strategian laatiminen EU:lle. Afrikka kuuluu vahvasti uuden komission prioriteetteihin. Ei ole sattumaa, että puheenjohtaja von der Leyenin ensimmäinen EU:n ulkopuolelle tehty matka suuntautui nimenomaan Afrikkaan. EU haluaa nostaa maanosan kaupan, kehityksen ja ulkopolitiikan strategiseksi kumppaniksi. Meille suomalaisille asian tuo läheisemmäksi se, että Afrikka-strategian laatiminen annettiin kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaari Jutta Urpilaisen vastuulle.  

Miksi Afrikka on tärkeä EU:lle? Afrikka ja Eurooppa ovat lähinaapureita. Kehitys Afrikassa vaikuttaa vahvasti kehitykseen myös täällä Euroopassa. Pahimmillaan vaikutukset voivat olla lisääntyvää epävakautta ja hallitsematonta muuttoliikettä, parhaimmillaan molempia hyödyttävää kasvavaa kaupankäyntiä, investointeja ja monipuolista yhteistyötä. Myös historialliset syyt sitovat monet Afrikan nykyisistä 54 maasta vahvasti Eurooppaan.  

Afrikka on muuttumassa. Väestönkasvu maanosassa on nopeaa. Vuonna 2050 afrikkalaisia on jopa 40 prosenttia maapallon väestöstä. Nuorten osuus väestöstä on suuri, mikä on monille Afrikan mailla sekä haaste että voimavara. Monien Afrikan maiden taloudet kasvavat nopeasti. Etiopia, Ruanda, Norsunluurannikko, Senegal ja Tansania kuuluvat jo maailman nopeimmin kasvavien talouksien joukkoon. Kaupungistuminen etenee kovaa vauhtia ja elinkeinorakenne on muutoksessa. Yritysten liiketoimintamahdollisuudet Afrikassa ovat kasvavia. Keskeinen kysymys on se, miten Afrikasta maista kyettäisiin luomaan houkutteleva liiketoimintaympäristö eurooppalaisille ja myös suomalaisille yrityksille.

Afrikan tarjoamat poliittiset ja taloudelliset mahdollisuudet kiinnostavat EU:n lisäksi myös monia muita maita. Mahdollisuuksista Afrikassa kilpaillaan. Kumppanuutta Afrikan kanssa hakevat parhaillaan ainakin Kiina, Venäjä, Turkki, Intia ja Persianlahden maat. Myös Suomen hallitus on ohjelmansa mukaisesti laatimassa parhaillaan omaa Afrikka-strategiaansa.

EU:n Afrikka-strategian lähtökohtana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen. Äärimmäisen köyhyyden poistaminen kuuluu keskeisimpiin tavoitteisiin maanosassa.  Niin ikään ruokaturvan saavuttaminen kuuluu keskeisiin tavoitteisiin. Huomattava määrä Afrikan köyhimpien maiden väestöstä kärsii tälläkin hetkellä riittävän ja laadukkaan ravinnon puutteesta. Väkiluvun kasvaessa keskeinen kysymys on se, miten lisääntyvä väestö kyetään ruokkimaan tulevaisuudessa. Maatalouden kehittymisellä on siten aivan oleellinen merkitys Afrikan tulevaisuudelle. Myös maataloustuotteiden kansainvälisen kaupan merkitys kasvaa. Vaikka kaupungistuminen etenee vauhdilla, asuu suurin osa afrikkalaisista maaseutualueilla vielä kauan. Se miten Afrikan maaseutualueet kehittyvät jatkossa vaikuttaa vahvasti kehitykseen koko maanosassa.

Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitea (ETSK) hyväksyi äskettäin lausunnon ”Ulkoinen apu, investoinnit ja kauppa taloudellisista syistä tapahtuvan maahanmuuton vähentämisen välineinä, erityisenä huomion kohteena Afrikka”. Lausunnon tavoitteena on antaa eväitä komissiolle tulevaan Afrikka-strategiaan liittyen. ETSK:n keskeinen viesti on se, että EU:n ja Afrikan välisissä suhteissa on edettävä kohti uudenlaista mallia, jossa keskitytään yhä enemmän poliittiseen yhteistyöhön sekä kestäväpohjaisten investointien ja vakaan, vastuullisen ja osallistavan liiketoimintaympäristön edistämiseen. Kehityspolitiikassaan ETSK kehottaa EU:ta ottamaan enemmän käyttöön ”avunannosta investointeihin” -lähestymistapaa. ETSK kehottaa EU:ta myös tukemaan sitä, että Afrikan maat etenisivät tavoitteessaan luoda koko maanosan kattava vapaakauppasopimus (AfCFTA) ja mahdollistaa siten Afrikan yhtenäismarkkinat.

Myös EU:n kauppapolitiikan rooli on tärkeää Afrikan kehitykselle.  EU on Afrikan suurin kauppakumppani, ja EU:n kannattaa edelleen tiivistää tätä yhteistyötä ja luoda sille uusi sopimusperusta.

EUROOPASTA JA EU:STA

Simo Tiainen, johtaja, MTK


Olen Itä-Suomesta opintielle ja maailmalle lähtenyt maatilan poika.
Bryssel ja EU ovat vuosien varrella tulleet tutuksi eri työtehtävissä, mm. MTK:n Brysselin toimistossa. Nykyinen tehtäväni Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitean (ETSK) jäsenenä vie minut edelleen säännöllisesti Brysseliin.
Asun Vantaalla, vietän kesäni pääosin Tuusulassa ja kotitilani Savonlinnassa on edelleen tärkeä paikka. Perheeseeni kuuluvat vaimoni Helena ja kolme opiskelevaa lasta. Harrastan liikuntaa ja musiikkia.
Tässä blogissa käsittelen erityisesti ajankohtaisia EU-aiheisia teemoja.