Takaisin Huolehdimme maan tuottavuudesta ja puhtaudesta

Blogi – Maaseudun edunvalvonta

Huolehdimme maan tuottavuudesta ja puhtaudesta

05.12.2020

MTK:n ympäristölupaukset julkaistiin syksyllä 2017, pari vuotta YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 julkistamisen jälkeen. Ympäristölupauksemme ponnistavat tästä kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta ja sen 17 tavoitteesta.

Maan kasvun perusta on tuottava, puhdas ja terve maaperä. Siksi otsikkoon kirjattu ympäristölupaus Huolehdimme maan tuottavuudesta ja puhtaudesta on viljelijöiden keskuudessa arvioitu merkittävämmäksi. Kestävän kehityksen tavoitteissa maaperää käsitellään kestävän kehityksen tavoitteen 15 alla seuraavin sanoin: Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

5.12. vietettiin kansainvälistä maaperäpäivää ja tänä vuonna erityisesti maaperää ja luonnon monimuotoisuutta – sanoilla pidä maaperä elävänä ja suojele maaperän luonnonkirjoa. Haluamme juhlistaa päivää ja viestiä maaperän tärkeydestä elämän perustana tuottaessamme ruokaa, lämpöä ja suojaa tyydyttämään perustarpeitamme

MTK on kartoittanut jäsentensä suhtautumista ympäristölupauksiin 2018 ja 2020. Lupauksista merkittävimpänä viljelijät ovat pitäneet juuri tätä maan tuottavuuden lupausta, vesiensuojelun ollessa hyvänä kakkosena. Metsänomistajat arvioivat lupauksen Suojelemme vesiämme tärkeimmäksi ja maan tuottavuuden kakkoseksi. Kummallekin jäsenryhmälle kolmanneksi nousi kumpanakin vuonna lupaus Turvaamme luonnon monimuotoisuutta.

Tuottava ja puhdas maa käyttää kasvuunsa ravinteet ja osallistuu siten myös vesiensuojelun lupaukseemme. Tuottava ja puhdas maa hoitaa myös maaperän elämää ja lunastaa lupaustamme vaalia luonnon monimuotoisuutta. Siten nämä kaikki kolme lupausta ovat toisiinsa yhteyksissä – elävän maaperän puolesta. Energia- ja ilmastokysymykset linkittyvät myös maan kasvuun ja biomassan hiilensidontaan, kuten ilmastotiekarttamme viitoittaa. Ilmastoratkaisut eivät ole kuitenkaan vielä niin konkreettisia tai merkityksellisiä kuin tuottavasta maaperästä huolehtiminen, joka on merkitykseltään huippuluokkaa pisteillä 4,5/5:  

MAANRAKENTAJA

Liisa Pietola, MTK


MTK:n ympäristöjohtaja, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, dosentti.
MOTTO: Luonto auttaa meitä ja me luontoa, jotta saamme ruokamme ja lämpömme.