null Hyvillä ihmissuhteilla kohti parempaa työhyvinvointia

Blogi – Yrittäminen

Hyvillä ihmissuhteilla kohti parempaa työhyvinvointia

13.11.2018

Viime aikoina on puhuttu paljon maatalousyrittäjien ihmissuhteista ja niiden merkityksestä työhyvinvoinnin kannalta. Ihmissuhteet ovat myös yhtenä teemana tänä vuonna Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen järjestämillä hyvinvointipäivillä.

Mitä ihmissuhteilla oikein tarkoitetaan? Kun olemme toistemme kanssa tekemisissä ja vaikutamme toisiimme, puhutaan ihmissuhteista. Ihmissuhde tarkoittaa yhteyttä kahden tai useamman ihmisen välillä. Ihminen kasvaa ja kehittyy erilaisissa ihmissuhteissa ja yhteisöissä läpi elämän. Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa ei kuitenkaan aina ole helppoa, vaikka vuorovaikutustaitoja voi onneksi myös oppia ja harjoitella. Eri rooleissa kohtaamme hyvinkin erilaisia haasteita: työssä, parisuhteessa ja ystävien kesken.

Ihmissuhteet ovat myös työssä oleellinen osa työmotivaatiota, työn tuloksellisuutta ja työhyvinvointia. Sosiaalinen tuki on yksi niistä tekijöistä, jotka lieventävät esim. työssä esiintyviä paineita. Sosiaalisen tuen saaminen on työssä jaksamisen kannalta tärkeää. Mistä maatalousyrittäjä saa sosiaalista tukea? Jos työskentelee partnerinsa tai muiden perheenjäsenten kanssa maatilalla ja suhteet toimivat hyvin, saa tukea näiltä henkilöiltä. Sen takia on äärimmäisen tärkeä asia huolehtia tilan kaikista ihmissuhteista. Hyvä pari tai ryhmä on ”enemmän kuin osiensa summa”. Maatiloilla esiintyy kuitenkin paljon ihmissuhdeongelmia esim. parisuhteessa ja sukupolvien välisissä suhteissa. Ongelmiin pitäisi heti tarttua, etteivät ne kasvaisi liian isoksi. Monta kertaa keskustelu aikaisessa vaiheessa jo riittää tilanteen parantamiseksi. Jos ulkopuolista apua tarvitaan mm. Parisuhdekeskus Kataja ry, www.parisuhdekeskus.fi, tarjoaa monenlaista apua parisuhdekiemuroihin.

Ihmissuhteet elävät ja muuttuvat elämän mukana. Välillä on perhe painopisteessä, välillä taas työ tai ystävät. Samat ihmissuhteet saatetaan löytää uudestaan, kun sille sopiva aika koittaa. Tärkeää onkin tunnistaa millainen vuorovaikutus tukee ja kasvattaa omaa hyvinvointia, ja millaisia ihmissuhteita on hyvä vaalia. Huonot suhteet kannattaa jättää sikseen, ne vievät vain turhaan voimia. Ihmissuhteisiin kuuluu kuitenkin hyviä ja huonompia hetkiä ja on mietittävä, kuinka itse kohtelee toisia. Maatalousyrittäjille irrottautuminen työstä ja ihmisten tapaaminen esim. harrastusten parissa on todella tärkeä asia. Jos työt maatilalla vievät kaiken ajan eikä aikaa jää ihmissuhteiden ylläpitämiseen, on tällä vaikutusta myös työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Yksinäisyys on yleistynyt yhteiskunnassa ja myös maaseudulla. Jollekin yksinäisyys voi olla myös vapaaehtoista ja silloin siitä ei muodostu niin helposti uhkaa työhyvinvoinnille. Jos yksinäisyys ei ole itse valittua se on myrkkyä paitsi mielelle, myös keholle. Yksinäisyys on yhteydessä muihin terveysongelmiin sekä päihdeongelmiin, työttömyyteen ja velkaantumiseen.

Ihmissuhteet ovat olennaisen tärkeää aivojen hyvinvoinnille. Hyvät ihmissuhteet voivat parantaa kokonaisvaltaista terveyttä kaikissa elämänvaiheissa. Verensokeri ja tulehdusarvot ovat matalampia ja vyötärönympärys kapeampi. Vaikutus on niin voimakas, että eristäytyminen on verrattavissa liikunnan puutteeseen. Ihmissuhteiden merkitys ihmisen terveydelle on selvinnyt vasta aivan viime vuosina. Muilta ihmisiltä saatu tuki edistää terveyttä, suojaa sairauksilta ja parantaa toipumismahdollisuuksia niillä, jotka jo ovat sairastuneet. Yksinäisyys lisää sydäntautien, mutta myös monien muiden sairauksien vaaraa. Yksinäisyyden merkitys työhyvinvoinnin kannalta on suuri.

Olennainen osa ihmisenä olemista on tarve kuulua joukkoon. Joukkoon kuuluminen ei aina ole helppoa ja on hyvä muistaa, että esim. Maaseudun tukihenkilöverkko, www.tukihenkilo.fi, tarjoaa apua ja tukea myös tilanteissa, joissa ihmissuhteita ei ole toivotulla tavalla.

 

Märta Strömberg-Nygård
Kirjoittaja on Melan hyvinvointitiimin asiantuntija, joka on paneutunut maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon ja hyvinvointikysymyksiin. Mukana myös Maaseudun tukihenkilöverkon ohjausryhmässä. Vapaa-ajalla hän viihtyy luonnossa, mökillä tai kirjan parissa.  

ONNEA KYLVÄMÄSSÄ

vieraileva asiantuntija


Blogi ihmissuhteiden voimasta ja hyvinvoinnista, sinkkuuden iloista ja suruista, parisuhteen hoitamisesta maatilalla. Blogissa vierailee hyvinvoinnin asiantuntijoita useasta organisaatiosta.