null Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys?

Uutinen – Maaseutuympäristö

Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys?

25.11.2020

MTK haki rajat ylittävässä konsortiossa yhteistä ymmärrystä ja keskinäistä luottamusta tehokkaan ilmastopolitiikan perustaksi. e2 tutkimuksen ja Vaasan yliopiston Innolabin johtaman kyselytutkimuksen (2018-2020) tutkimusraportti julkaistiin 25.11.2020, sisältäen kumppaniorganisaatioiden Energiateollisuus ry, Kuntaliitto, MMM, MTK ry, STTK ry, TEM ja YM puheenvuorot. Aiheenamme oli MTK:n ilmastopolut kohti ilmastoneutraalisuutta ja mitä se tutkimukselta vaatii (s. 81). 

Raportin mukaan ”Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät ristiriidat ovat todellisia, mutta tulokset antavat aihetta myös optimismiin. Jaettuja ajatuksia on paljon. Ongelman tiedostavat kaikki, ja yhdistävät asiat liittyvät yksittäisten tekojen sijaan jaettuun arvopohjaan. Ilmastonmuutoksen hillinnässä on kyse yhteiskuntavastuun kantamisesta, tulevista sukupolvista ja kansalaisten hyvinvoinnista – elämisen edellytyksien jatkumisesta.”

Kansalaiskyselyyn vastasi yli 4000, kuntapäättäjäkyselyyn yli 400 ja suuryritysjohtajakyselyyn lähes 200 henkilöä. Keskeisiksi päätelmiksi nousivat seuraavat teesit:  

  1. Suomalaiset tarvitsevat lisää konkreettista tietoa ilmastotekojen vaikuttavuudesta
  2. Jo tehdystä ilmastotyöstä ja onnistumisista on kerrottava nykyistä aktiivisemmin
  3. Ilmastoviestintä tulee kohdistaa kaikkiin ikäryhmiin
  4. Ilmastotoimien tulee olla reiluja ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia
  5. Kuntien kannattaa yhdistää voimansa ilmastotyössä
  6. On panostettava säästöjä tuottavien ilmastoratkaisujen kehittämiseen
  7. Yritysten ja politiikan vuoropuhelua tulee parantaa, jotta yritykset voivat sitoutua vahvemmin ilmastotavoitteisiin
  8. Ilmastonmuutoksen hillinnän tulisi olla yhteinen asia

Päättöwebinaarin paneelissa MTK kommentoi teesiä 3, johon oli helppo kytkeä Ympäristöluotain-kyselymme tulos siitä, että yli 60 % viljelijöistä pitää tärkeänä ilmastotoimia ja myös metsänomistajista 60 % kokevat tekevänsä ilmastotekoja, iästä riippumatta.

Ilmassa ristivetoa -tutkimuksen mukaan ihmiset ovat tyypillisesti valmiimpia tekemään niitä ilmastotekoja, joita pitävät vaikuttavina. Siksi tietoa toimien vaikuttavuudesta on lisättävä ja siitä viestittävä tasapuolisesti kaikille ja monilla eri tavoin. Ilmastonmuutoksen hillintä on yhteinen asia, mutta se tulee tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Meillä on isot erot luonnonvaroissa ja mm liikkumisen mahdollisuuksissa eri puolilla maata. Siksi kuntien yhteistyötä ja verkostojen hyödyntämistä tarvitaan alueellisen yhteisymmärryksen rakentamiseksi, kommentoimme Kuntaliiton puheenvuoroa teesistä 7.Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat

+35820 413 2434

+35850 438 4014

aiheet: ilmasto, ilmassa ristivetoa