null Vaikuta ilmastolain uudistukseen!

Uutinen

Vaikuta ilmastolain uudistukseen!

5.12.2019

Ilmastolain uudistamisen kansalaiskysely on avoinna kaikille 9.12 asti. Nyt sinulla on mahdollisuus lausua ilmastolaista ja ilmastopolitiikasta yleisesti. Vastauksesi vaikuttavat siihen, miten uutta ilmastolakia lähdetään uudistamaan. Hyödynnä kuulemismahdollisuus ja tuo oma äänesi kuuluviin!

Vastaathan ilmastolain kyselyyn 9.12. mennessä!

Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti ilmastolain uudistaminen on käynnistynyt YM:n johdolla. Ensimmäinen vaihe koskee kansalaiskuulemista. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja vahvistaa lakia.

Kyselyn tarkoituksena on saada tärkeää tietoa ilmastolain uudistamistarpeista valmistelua varten. Kysymyksiä on 19 ja niissä on mahdollisuus antaa myös tarkentavia kommentteja. Ennen kyselyn alkua kerrotaan nykyisen ilmastolain pääasiallisesta sisällöstä ja hallitusohjelman tavoitteista ilmastolain suhteen. Jokaiseen kysymykseen ei ole pakko vastata. Vastaukset käsitellään anonyymisti ja kyselyn tuloksista raportoidaan ympäristöministeriön nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Jokainen vastaus on tärkeä ja antaa tärkeää tietoa lainvalmisteluun.

Lisätietoja

KyselyynMinna Ojanperä

lakimies, kiertotaloustiimin vetäjä

ympäristönsuojelun lakiasiat, ympäristölliset lupaprosessit, jätelainsäädäntö, ilmastopolitiikka

+35840 671 9536

aiheet: ilmasto, ilmastolaki