Takaisin Kansallisesta tuesta ratkaisu vuodelle 2023

Uutinen

Kansallisesta tuesta ratkaisu vuodelle 2023

21.12.2022

Ensi vuoden kansallisesta tuesta saavutettiin keskiviikkoaamuna yhteisymmärrys neuvotteluosapuolten, valtion ja tuottajajärjestöjen kesken. Ratkaisu täydentää Suomen CAP-strategiassa linjattuja ja Etelä-Suomessa jo päätettyjä muutoksia pohjoisen tuen alueella. Merkittävin muutos kokonaisuudessa on luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen poistuminen uuden Cap-kauden myötä. Poistuva luonnonhaittakorvauksen osa kompensoidaan korottamalla maidon, nautojen, uuhien ja kuttujen osalta 50-prosenttisesti. Lisäksi teurashiehojen kasvatuksen vaikeaan kannattavuustilanteeseen haetaan parannusta. Muut merkittävämmät muutokset liittyvät sokerijuurikkaan kuljetustukeen ja mehiläistuotannon tukemiseen.

Sokerijuurikkaan vuoden 2022 kuljetustuen korottamisesta tiedotettiin jo keväällä viljelyalan turvaamiseksi ja nyt summa tarkentui 2,1 milj. euroon. Samalla kuljetustuen luokkia muutetaan ja tuki on nouseva aiempaa pidemmälle kuljetusmatkalle. Vuoden 2023 osalta määrärahaksi sovittiin 2,5 milj. euroa.

Mehiläistuotannon pesäkohtaista tukea korotetaan koko maassa 20 eurosta 25 euroon.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukseen liittyvinä kompensaationa maidon pohjoista tukea korotetaan 1,3 snt/l. Tuen korotus johtuu osittain myös maidontuotannon vähenemisestä. Nautojen osalta sonnien eläinyksikkötuki nousee 10 euroa, emolehmien 285 euroa ja teurashiehojen eläinkohtainen tuki 99 euroa vuoteen 2022 verrattuna. Teurashiehojen tuen korotuksessa osa on vain vuotta 2023 koskeva määräaikainen korotus. Emolehmien tuen muutoksessa on lisäksi huomioitu EU:n suorien tukien tuotantopalkkion poistuminen ja emolehmähiehojen jääminen jatkossa tuen ulkopuolelle. Korotettu tuki maksetaan vain poikineille emolehmille. Uuhien ja kuttujen tuki nousee 50 euroa eläinyksiköltä. Etelä-Suomessa vastaavat tuet ovat osa EU:n suoria tukia.Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, maatalous

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+358 20 413 2415

+358 40 546 6675