Takaisin Kasvukausikysely kesäkuu 2021

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

Kasvukausikysely kesäkuu 2021

01.07.2021

Kesäkuun kasvukausikyselyn vastauksissa korostuivat kevään runsaat sateet. Haastavista sääolosuhteista huolimatta kotimaista ruokaa riittää, kiitos suomalaisten viljelijöiden ammattitaidon. Säilörehu, kuivaheinä ja kumina satojen arvioidaan olevan tavanomaista vuotta parempia.

Kasvukausikyselyyn osallistui 239 vastaajaa, joista suuri osa oli vilja-, öljy- ja valkuaiskasvien viljelijöitä. Seuraavaksi aktiivisimmat vastaajat tulivat maidon- ja naudanlihantuottajat. Vastaajista 70 % oli päätoimisia viljelijöitä. Reilu 20 % vastaajista kertoi lisänneensä öljy- ja valkuaiskasvien viljelyä edellisiin vuosiin verrattuna. Kasvinviljelytiloilla rypsin, rapsin ja herneen viljely on lisääntynyt. Suurella osalla kotieläintiloista vilja- ja valkuaiskasvisato käytettiin kokonaisuudessaan tilan kotieläinten ruokintaan.

 

Viljelysuunnitelmia on jouduttu muuttamaan liian märkyyden takia, kun neljäsosalla alueista sadekertymä on ollut 110mm tai yli, kylvökauden aikana. Jopa 87 % raportoi säätilan aiheuttaneen ongelmia viljelyssä. Juuri liian märkyyden uskotaan olevan tekijänä, jos sadot jäävät tavanomaista heikommiksi.

 

Lähes kolmasosa kevätviljojen viljelijöistä kertoi satonäkymien olevan tavanomaista heikommat. Kuitenkin valtaosa viljelijöistä vastasi satonäkymien olevan tavanomaiset. Satonäkymät ovat tavallista paremmat syysviljoilla, kuivaheinällä ja säilörehunurmella. Myös kuminan satomäärää arvioitiin paremmaksi. Ensimmäisen nurmisadon kerrottiin olevan määrältään ja laadultaan hyvä. Sateet ovat kuitenkin jossain määrin vaikuttaneet negatiivisesti myös nurmisatoon heikentäen sen määrää ja laatua.

 

Enemmistö viljelijöistä vastasi maatilan taloudellisen tilanteen olevan normaali, mutta jopa kolmasosa kertoi taloudellisen tilanteen olevan hieman tavanomaista heikompi. Tuotantokustannusten nousu nostettiin yhdeksi selkeäksi syyksi sille, miksi taloudellinen tilanne tilatasolla on kehittymässä negatiiviseen suuntaan. Myös markkinanäkymät koettiin suurilta osin normaaleiksi, mutta viidesosa piti markkinanäkymiä kuitenkin tavanomaista heikompina.

 

Kyselyssä tiedusteltiin myös maatilojen varautumissuunnitelmista eli varautumisesta esimerkiksi sairastumisen tai tapaturman varalle. Vastaajista 41 % raportoi tehneensä varautumissuunnitelman. Suuri osa oli selvittänyt varahenkilöt, lähes puolet oli perehdyttänyt varahenkilöt tilan asioiden hoitamiseen ja 40 % oli koonnut listan tilan toiminnan kannalta tärkeistä yhteystiedoista. Lisäksi reilu viidesosa vastaajista oli laatinut kirjalliset tai videomuotoiset ohjeet varahenkilölle ja/tai tehneet valtakirjan asioiden hoitamiseen.

Kysely toteutettiin 10-17.6.2021

 aiheet: maatalous, viljely, kasvukausi