Takaisin Lausunto luonnoksesta koulujakelustrategiaksi

Lausunto

Lausunto luonnoksesta koulujakelustrategiaksi

20.04.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa.

MTK näkee hyvin valitettavana sen, että maidolle kohdistuvan koulujakelutuen budjettia on leikattu tuntuvasti. Yli miljoonan euron leikkaus tilanteessa, jossa kaikkien hintojen nousu koskee kaikkia kuluttajia ja vähentää kotitalouksien ostovoimaa, on dramaattinen huononnus. Kotitalouksien ostovoiman heiketessä, on monipuolisen kouluruuan merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja ravitsemukselle entistä tärkeämpi.

MTK katsoo, että koulujakelujärjestelmän EU-määrärahaa on vahvistettava kansallisella lisärahoituksella. Kansallisen ns. puskurimäärärahan puuttuminen on johtanut siihen, että EU:sta saatavaa rahoitusta ei pystytä täysimääräisesti hyödyntämään mahdollisen määrärahan ylityksen ja takaisinperintöjen vuoksi. Koulujakelujärjestelmän merkitys korostuu tasapainoisen aterian muodostamisessa inflaation ja raaka-aineiden hintojen noustua, sillä koulujen ja päiväkotien on haastavaa hankkia tuotteita määrällisesti aiempaa vastaava määrä.

Laaja tuettavien tuotteiden valikoima hedelmissä ja vihanneksia on perusteltua. Kotimaisten tuotteiden monipuolisemman käytön edistämistä tulisi edistää entisestään. Kotimaisia, laadukkaita, kuumentamattomana käytettäviä pakastemarjojen tarjontaa tulisi harkita lisättäväksi tuontituotteiden, kuten sitrusten ja banaanin sijaan. Harmillista on, että tuotevalikoimassa on vain maustamaton jogurtti ja rahka. Aidosti lapsille ja nuorille maistuva tuote olisi ravitseva lisä esimerkiksi kouluvälipaloihin. MTK näkee tarkoituksenmukaisena, että ensisijaisesti tuetaan nestemäisiä maitotuotteita.

MTK pitää huolestuttavana sitä, että kasvisten ja maidon päivittäiset saantisuositukset eivät täyty TK-Evalin raportin mukaan kuudes- ja kahdeksasluokkalaisilla. MTK korostaa, että koulujakelutuettujen tuotteiden jyvittäminen välipalatarjonnaksi ei saa pienentää tai heikentää koululounasta, vaan välipala tulee resursoida erillisenä ateriana. Suomessa tarjottava maksuton kouluruoka on erinomainen asia, mutta parastakin voi edelleen kehittää. Koulujen välipalakäytäntöjä on selvitetty ja tutkittu paljon, ja välipaloista on annettu suosituksia. Suositukset eivät kuitenkaan ole tehokkain ohjauskeino, ja MTK näkisi tärkeänä suositusten ja selvitysten jatkoksi kehittää kouluruokailua ohjaavaa lainsäädäntöä ja näin myös välipalojen tarjoamista tasapuolisesti kaikille koululaisille, jos koulupäivän pituus niin edellyttää. Kuntien tulee myös varata kouluruokailuun riittävästi varoja, jotta ruuan laatu, määrä ja kotimaisuusaste kyetään pitämään korkeina vastaisuudessakin, myös ruuan hinnan noustessa.

Liitännäistoimenpiteiden rahoituksen pienentyessä MTK näkee oleelliseksi keskittyä olemassa olevan RuokaTutka -materiaalin hyödyntämiseen ja kehittämiseen sekä yhä laajempaan käyttöön.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Johan Åberg Marjukka Mattio Heidi Siivonen maatalousjohtaja maitoasiamies ruokamarkkina-asiantuntija