null Kemera-lain jatko ja laki metsitystuesta voimaan ensi vuoden alusta alkaen

Uutinen

Kemera-lain jatko ja laki metsitystuesta voimaan ensi vuoden alusta alkaen

6.10.2020

Nykyinen Kemera-laki on voimassa 31.12.2020 saakka. Hallitus esittää lain voimassaolon jatkamista kolmella vuodella vuoden 2023 loppuun saakka.

Kemera-lain jatko on tarkoitus saada voimaan heti vuoden 2021 alusta. Tällöin Kemera-hankkeiden käsittely jatkuisi vuodenvaihteen jälkeen normaalisti. Ennen kuin nykyisen Kemera-lain jatkuminen varmistuu, on Kemera-tuen hakijoiden kuitenkin varauduttava seuraaviin asioihin:

- Metsäkeskus voi tehdä Kemera-rahoituspäätöksiä nyt voimassa olevien säännösten perusteella 31.12.2020 saakka. Takarajana oleva vuoden loppu koskee myös ympäristötukia ja luonnonhoitohankkeita. Rahoituspäätösten tekemistä voidaan tämän jälkeen jatkaa, kun lain voimassaoloa koskevat uudet säännökset tulevat voimaan. Tarkoituksena on, että tämä tapahtuu vuodenvaihteessa ja että päätösten tekemiseen ei synny katkosta.

- Kemera-työt tulee toteuttaa rahoituspäätöksessä ilmoitetussa määräajassa. Tänä vuonna myönnettyjä tukia on mahdollista maksaa 31.12.2023 saakka. Hankkeiden toteuttamisiin liittyvät maksatukset siis jatkuvat normaalisti vuodenvaihteen yli.

Kemera-rahoitushakemukset tulee toimittaa Metsäkeskukseen hyvissä ajoin, jotta ne ennätetään käsitellä ennen vuodenvaihdetta. Varsinkin vaativien suometsänhoito- ja metsätiehankkeiden käsittelyyn on syytä varata riittävästi aikaa.

Suometsien ja metsäteiden yhteishankkeiden erillisiä suunnitteluhankkeita ei voida enää hyväksyä nykyisen lain mukaan. 

Kemera-lain muutosesitys etenee eduskunnan käsittelyyn loppuvuodesta. Metsäkeskus tiedottaa asiasta lisää, kun lain jatko varmistuu.

Tukea joutoalueiden metsitykseen

Hallitus on antanut lakiesityksen metsityksen tukemisesta. Metsitystuki on uusi tukijärjestelmä, jonka tavoitteena on lisätä hiilinieluja ja –varastoja ja vähentää maankäyttösektorin päästöjä. Metsitystukea myönnettäisiin niin sanottujen joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen. 

Metsitystukea koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta ja sen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2023 loppuun. 

Metsitystukea haettaisiin Metsäkeskuksesta ja tukien haku avautuisi maaliskuun 2021 alussa. Metsitystukeen liittyviä toimenpiteitä ei saisi aloittaa ennen tukipäätöksen saamista.

Metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteisen Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi -hankkeen selvityksessä arvioitiin, että mahdollisia metsitykseen sopivia joutoalueita olisi Suomessa noin 99 000 hehtaaria. Näistä alueista suuri osa on todennäköisesti myös metsitystukeen oikeuttavia alueita. 

Monessa eteläisen Suomen maakunnassa joutoalueita on noin 5 000 hehtaaria, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla niitä on lähes 19 000 hehtaaria ja Lapissa noin 13 000 hehtaaria.Lea Jylhä

metsäasiantuntija

metsälainsäädäntö, metsien sertifiointi, metsäympäristö

+35820 413 2486

+35840 848 8081

aiheet: kemera, metsitystuki