Takaisin Kestävä kehitys ja MTK

Blogi – Maaseudun edunvalvonta

Kestävä kehitys ja MTK

31.05.2017

YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelma on vahvasti esillä Brysselissä EU:n eri instituutioissa. Olen itse mukana Euroopan Talous- ja Sosiaalikomiteassa (ETSK) useammassa foorumissa, jossa käsitellään Agenda 2030 -ohjelmaa ja sen toimeenpanoa. Järjestimme ETSK:ssa viime viikolla asiaan liittyvän kongressin, jonka materiaalit löytyvät tästä.

Kestävä kehitys kuuluu olennaisena osana niin maatalouteen kuin metsätalouteenkin. Jatkuvuus yli sukupolvien on eräs MTK:n keskeisistä arvoista. Tämä ns. ylisukupolvisuus ei ole mahdollista ilman kestävää kehitystä.

Agenda 2030 hyväksyttiin YK:n huippukokouksessa syyskuussa 2015. Ohjelma ulottuu nimensä mukaisesti vuoteen 2030. YK:n jäsenmaat sitoutuivat edistämään kestävää kehitystä pitkäjänteisesti. Agenda 2030 on jatkoa vuoteen 2015 ulottuneille vuosituhattavoitteille. Näistä lähinnä kehitysmaihin rajoittuneista tavoitteista poiketen Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja ja ne koskevat kaikkia, myös meitä suomalaisia. Kestävän kehityksen 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta kattavat käytännössä inhimillisen elämän kaikki osa-alueet. 

EU:n komissio julkaisi viime marraskuussa strategiansa Agenda 2030 ohjelman toimeenpanosta. EU haluaa olla vahva toimija kestävässä kehityksessä. EU haluaa sisällyttää kestävän kehityksen tavoitteet EU:n politiikkoihin ja komission nykyisiin painopistealoihin.

Suomen hallitus julkaisi viime helmikuussa selonteon kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta. Selonteossa kerrotaan Suomen suunnitelmista Agenda 2030 -ohjelman toimeenpanemiseksi sekä kuvataan seuranta- ja arviointijärjestelmää. Suomessa toimeenpanon keskeisimmät painopisteet ovat hiilineutraalius, resurssiviisaus sekä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi vuoteen 2020 mennessä. Keskeiseksi välineeksi toimintaohjelman toteutukselle Suomessa on otettu ns. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. 

MTK on alusta lähtien ollut mukana kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanotyössä omilla sitoumuksillaan. Järjestö korostaa maaseudun elinkeinojen roolia ekosysteemipalveluissa, kuten esimerkiksi ruoan, energian ja puun tuottamista sekä panostaa nuoriin ja kehittyvien maiden tuottajiin. MTK on ollut myös mukana kehittämässä kestävän kehityksen seurantaan liittyviä indikaattoreita.

Nähtäväksi jää kuinka vahvasti Agenda 2030 toimintaohjelma tulee olemaan globaalia ja eurooppalaista politiikkaa ohjaava voima tulevina vuosina. Asia on tiedostettava, sitä on seurattava ja ennen kaikkea siinä on oltava myös mukana. Kuten sanottu, jatkuvuus yli sukupolvien ei ole mahdollista ilman kestävää kehitystä.

EUROOPASTA JA EU:STA

Simo Tiainen, johtaja, MTK


Olen Itä-Suomesta opintielle ja maailmalle lähtenyt maatilan poika.
Bryssel ja EU ovat vuosien varrella tulleet tutuksi eri työtehtävissä, mm. MTK:n Brysselin toimistossa. Nykyinen tehtäväni Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitean (ETSK) jäsenenä vie minut edelleen säännöllisesti Brysseliin.
Asun Vantaalla, vietän kesäni pääosin Tuusulassa ja kotitilani Savonlinnassa on edelleen tärkeä paikka. Perheeseeni kuuluvat vaimoni Helena ja kolme opiskelevaa lasta. Harrastan liikuntaa ja musiikkia.
Tässä blogissa käsittelen erityisesti ajankohtaisia EU-aiheisia teemoja.