Takaisin Kohti ilmastokestävää turvemaiden käyttöä

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Kohti ilmastokestävää turvemaiden käyttöä

30.10.2019

MTK on koonnut kantapaperin, jossa on näkemyksiä eloperäisten maiden roolista EU lainsäädännössä ja politiikassa.

Eloperäisten maiden viljely ja turvemaiden käyttö synnyttävät päästöjä, mutta eloperäisillä mailla on myös merkittävä rooli ilmastonmuutoksen sopeutumistoimissa niiden huomattavan veden-
sidontakyvyn takia. Ruokaturvan varmistaminen tulevaisuudessa vaatii sopeutumistoimena myös eloperäisten maiden säilyttämistä viljelymaana.

Turvepeltojen päästöjä voidaan vähentää peitteisellä viljelyllä, jossa maan muokkausta rajoitetaan. Hyvin kasvavaa kasvustoa tavoitellaan varhaiskeväästä myöhäissyksyyn, jotta hiili pysyisi pellossa. Pitkäaikaiset nurmet ovat lupaava ratkaisu. Pohjaveden pinnan säätely peltoviljelyn kustannustehokkaana toimenpiteenä riippuu turvekerroksen paksuudesta. Vettäminen sekä metsitys ovat toimia, joita viljelijä voi harkita tapauskohtaisesti heikkotuottoisille lohkoille. Tilusratkaisut ovat myös varteenotettava mahdollisuus.

Kantapaperi linjaa taustoja ja ehtoja turvepeltojen käytön rajoittamiseen sekä korostaa vapaaehtoisuutta ja valinnanmahdollisuutta.

Kantapaperi suomeksi ja englanniksi:aiheet: turve, turvemaat, eloperäiset maat