Takaisin Selkeä vuorovaikutus ja viestintä maanomistajan kanssa helpottavat palvelus- ja pelastuskoiratoimintaa – uusi suositus tarjoaa tähän avaimet

Tiedote – Metsätalous ja metsänomistaminen

Selkeä vuorovaikutus ja viestintä maanomistajan kanssa helpottavat palvelus- ja pelastuskoiratoimintaa – uusi suositus tarjoaa tähän avaimet

19.06.2024

MTK, Suomen Palveluskoiraliitto ry ja Suomen Pelastuskoiraliitto ry ovat hyväksyneet suosituksen palvelus- ja pelastuskoiraharrastajien ja virkakoirakouluttajien, sekä maanomistajien väliseen yhteistyöhön. Jatkossa osapuolten välinen sopiminen helpottuu yhteisten pelisääntöjen myötä.

Pelastus-, palvelus- ja virkakoirat tekevät yhteiskunnallisesti tärkeää työtä esimerkiksi kadonneiden etsinnässä. Viranomaisten voimavarojen ollessa rajallisia ovat vapaaehtoiset koiraryhmät tärkeitä. Tällaisessa tarkoituksessa käytettyjen koirien tulee aina olla viranomaistarkastettuja ja tehtäviin huolella koulutettuja. Koirien harjoittelua ja kokeita varten tulee käytössä olla autenttinen ympäristö.

Kun etsintöjen määrät ovat olleet tilastollisesti kasvussa on lisäkoulutukselle ja täten harjoittelulle kysyntää, samalla kuitenkin harjoitusmaastoista on pulaa. MTK, Suomen Palveluskoiraliitto ry, sekä Suomen Pelastuskoiraliitto ry ovat laatineet suosituksen, joka mahdollistaa sopimisen maanomistajien ja koirakouluttajien, sekä -harrastajien välillä alueiden harjoituskäytöstä.

 

”Maastossa tapahtuva harjoittelu on välttämätöntä, sillä yleisesti todelliset etsinnätkin tapahtuvat maasto-olosuhteissa. Säännölliset, monipuoliset ja vaihtelevat harjoitusympäristöt parantavat koiran valmiuksia tosi tilanteisiin. Niin vapaaehtoistoimijoiden kuin viranomaistenkin koirien ja niiden ohjaajien kouluttautuminen riittävän taidollisen valmiuden saavuttamiseksi ja sen ylläpito vaativat jatkuvaa harjoittelua. ” kertoo Suomen Pelastuskoiraliiton toiminnanjohtaja Mika Soininen.

 

Jäljestyksen harjoittelu metsämaastossa on kytketyn koiran kanssa mahdollista jokaisenoikeuksien nojalla ja sen mukaisin vastuin ja velvoittein. Yhteisen suosituksen lähtökohtana on, että kaikesta harjoittelusta ja koetoiminnasta sovitaan maanomistajan kanssa erikseen aina vuodeksi kerrallaan. Suullinen sopiminen riittää, kun samalla sovitaan yhteiset pelisäännöt vuorovaikutuksesta sekä itse harjoitus- ja koetoiminnasta maanomistajan mailla.

 

”Maanomistajat arvostavat palvelus- ja pelastuskoirien etsintätyötä ja ovat yleisesti myötämielisiä koiraharjoitteluille, kun ne eivät ole ristiriidassa tai häiriöksi maanomistajan oman elinkeinotoiminnan kanssa. Maanomistajat haluavat olla tietoisia keitä heidän maillaan liikkuu ja millaisella asialla. Olettaminen on pahin inhimillinen virhe, mikä johtaa herkästi ikäviin väärinymmärrys- ja riitatilanteisiin. Riittävä ja avoin vuorovaikutus ovat avain asemassa” summaa MTK:n maankäytön asiantuntija Juho Ikonen.

 

”Riittävällä vuorovaikutuksella ja pelisääntöjen noudattamisella vaalitaan koirien harjoitustoiminnan hyväksyttävyyttä maanomistajien keskuudessa ja siten turvataan harjoittelualueiden käytettävyys tulevaisuudessakin. Yhteinen suositus vahvistaa ja laajentaa yhtenäisiä toimintamalleja koko Suomeen.” yhteenvetää Suomen Palveluskoiraliiton Tapio Toivola.

 

Lisätietoja:

Mika Soininen
  Toiminnanjohtaja
  Suomen Pelastuskoiraliitto
  044 7681004
 
 

Tapio Toivola
  Pelastuskoiratoimikunnan puheenjohtaja
  Suomen Palveluskoiraliitto
  050 5123942


Juho Ikonen

asiantuntija, maankäyttö

maankäyttö ja kaavoitus, aurinko- ja tuulivoima, jokaisenoikeudet, kalastus

+358 50 567 4103