null Laki metsäkeskuksen metsävaratiedosta

Artikkeli – Metsäpolitiikka

Laki metsäkeskuksen metsävaratiedosta

28.2.2019

 

Laki metsäkeskuksen tuottamasta ja hallussa olevasta metsävaratiedosta astuu voimaan 1.3.2018. Metsätietolain mukaan ympäristötiedoksi katsottavat metsätiedot ovat jatkossa sähköisesti saatavissa nykyistä avoimemmin.

Metsäkeskus rakentaa tiedon jakelua varten Metsään.fi-verkkosivulle uuden avoimen metsätiedon osion. Siellä avointa metsätietoa voi selailla, ladata tiedostoina tai ottaa käyttöön teknisen rajapinnan kautta.  Ensimmäisenä lain voimaan tullessa otetaan käyttöön mahdollisuus ladata tiedostoja.

Metsäkeskus ei luovuta metsänomistajan nimi- tai yhteystietoja, tilanrajoja tai kiinteistötunnuksia avoimen metsätiedon osiossa.

Metsään.fi-palvelu eli nykyiset metsänomistajille ja toimijoille tarkoitetut osiot pysyvät lakimuutoksen jälkeenkin vahvan tunnistautumisen takana. Tunnistautumisen taakse jäävät osiot, joissa on avoimien metsätietojen lisäksi tietoa, jonka perusteella metsätiedot voidaan liittää tiettyyn yksityiseen henkilöön.

Avoin metsätieto esitetään sekä hilamuotoisena että toimenpidekuvioittain. Myös tiedot metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä, metsänkäyttöilmoitukset ja tiedot Kemera-töistä avautuvat.

Näihin julkisiin tietoihin on voinut tähän asti tutustua Metsäkeskuksen toimipisteissä tai pyytämällä tietoja suullisesti, silloin kun ne ovat koskeneet yksityisiä henkilöitä.

Lisätietoja: www.metsakeskus.fi