Sisältöjulkaisija

null Lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2020 ja 2021

Lausunto

Lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2020 ja 2021

22.11.2019

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö esittää valvontamaksun korottamista 860 eurosta 1000 euroon vuosille 2020 ja 2021. Muut maksut pysyisivät ennallaan.

Maksullisia valvontamittauksia on ollut kaiken kaikkiaan hyvin vähän koko nykyisen lainsäädännön voimassaolon aikana. Vuonna 2017 ei maksullisia valvontamittauksia ollut yhtään, 2018 ja 2019 yksi kumpanakin vuonna. Sen vuoksi valvontamittauksista perittävillä maksuilla ei ole juurikaan taloudellista merkitystä. Valvontamittauksen kustannus alkaa kuitenkin olla jo melko korkea esitetyn muutoksen jälkeen. Sen vuoksi valvontamittauskustannuksen nostamista jatkossa on pohdittava hyvin tarkkaan, koska maksulliset valvontamittaukset kohdistunevat monesti kokonaan uusille mittauspaikoille ja pienille toimijoille.

Virallisen mittauksen ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävät maksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Tämä onkin aivan välttämätöntä, sillä 500 ja 1000 euron kustannukset ovat todella korkeita puun myyjän näkökulmasta. Kun esimerkiksi keskimääräisen ensiharvennuksen puunmyyntitulo on vain noin 3000 euroa, niin virallisen mittauksen maksu on siten 1/6 koko puunmyyntitulosta. Ja energiapuukaupassa puunmyyntitulo saattaa olla kokonaisuudessaan vain virallisen mittauksen maksun suuruinen. Näiden maksujen korottaminen heikentäisikin puunmyyjän jo ennestään heikkoa puukaupallista asemaa. Lisäksi maksujen nostaminen korottaisi entisestään kynnystä hakea virallista mittausta, joka nykyiselläänkin on hyvin korkea, josta osoituksena on vain muutaman virallisen mittauksen toimittaminen vuosittain.

Edellä mainituilla perusteilla, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:llä ei ole huomauttamista esitettyyn asetusmuutokseen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Juha Hakkarainen
metsäjohtaja

Pauli Rintala
kenttäpäällikkö


Pauli Rintala

kenttäpäällikkö/metsäasiantuntija

Keski-Suomi, puukauppa, uusiutuva ja metsäenergia, puutavaranmittaus, katkonta ja korjuun valvonta

+35840 838 1662