null Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2020-2021

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2020-2021

20.5.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry. kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2020-2021.

MTK pitää hyvänä, että tukikelpoisten maitotuotteiden valikoima on monipuolinen. Kulutustottumukset vaihtelevat yhä enemmän, jolloin on hyvä, että myös koulujakelutuen piirissä olevien maitotuotteiden valikoima on mahdollisimman laaja. Harmittavaa kuitenkin on, että yhden prosentin verran rasvaa sisältävät maidot ja piimät eivät tuen piiriin kuulu. MTK:n näkemys on, että tukea tulisi maksaa rasvattomien maitotuotteiden lisäksi ainakin yhden prosentin verran rasvaa sisältäville maitotuotteille. Prosentin verran rasvaa sisältävien maitotuotteiden lisäämistä tuen piiriin voidaan perustella D-vitamiinin saannilla. Maitorasvan rakenne edistää rasvaliukoisten vitamiinien imeytymistä. Valinnan mahdollisuutta lisäämällä tuettaisiin myös kouluruokasuositusten mukaisen täysipainoisen ateriakokonaisuuden toteutumista mahdollisimman monen kohdalla.

MTK kannattaa tukikelpoisten tuotteiden laajentamista hedelmien ja vihannesten osalta, kuten asetusluonnoksessa on ehdotettu. Tuotevalikoiman laajentuminen todennäköisesti lisää koulujakelutuen käytön hyödyntämisastetta nykyisestä, mikä olisi toivottava kehityssuunta. Myös tuen kohderyhmän laajentaminen, koskemaan toisen asteen oppilaistosta käyviä oppilaita, tukee tätä myönteistä kehitystä määrärahojen käytön osalta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207