null Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

20.5.2019

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. kiittää mahdollisuudesta lausua asetuksesta 742/01.02/2019 ’Luonnos valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2018 maksettavista
lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta’ ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
Lammastalouden osalta tavoitteena on alentuneesta tuotantomäärästä johtuvan korotusvaran siirtäminen Ahvenanmaalta AB-alueen uuhille, koska Ahvenanmaalla uuhimäärä on alentunut.
Maa- ja metsätalousministeriön toivotaan kiinnittävän huomiota viestinnässä siihen, että ensimmäisen erän korotettujen eläinpalkkioiden vuoksi nautojen ja lypsylehmien osalta loppuvuoden erä jää alkuperäistä tasoa alhaisemmaksi.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Saara Patama

asiantuntija

nauta- ja lammasasiat, rehuasiat

+35844 0539 285