null Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja TEU- raskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja TEU- raskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

15.11.2019

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta 1570/01.02/2019. MTK:n ehdottaa, että lypsylehmä- ja nautapalkkioista maksetaan ensimmäisessä erässä 85 %. MTK:n johtokunta on linjannut, että on syytä jatkaa vielä korkeammalla maksuosuudella. Jos tästä aiheutuu ongelmia esim. takaisinperintöjen muodossa, niin arvioidaan tilannetta uudestaan. Yhden vuoden kokemus on liian lyhyt aika todeta, että muutos ei toiminut ja sen takia on siirryttävä takaisin alkuperäiseen maksuosuuteen. Muutoin asetusluonnoksesta ei ole lausuttavaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

 Saara Patama asiantuntija