Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön luonnoksesta asetukseksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista

Lausunto

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön luonnoksesta asetukseksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista

9.5.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon mukaisesta asetusluonnoksesta.

Pyydettynä lausuntona ilmoitamme, että pidämme esitettyjä keskimääräisiin omakustannusarvioihin perustuvia suoritteiden hintoja liian korkeina. Asetusluonnoksen liitteenä olevien hinnoittelulaskelmien mukaiset
hinnat ovat mielestämme liian korkeita, koska emme usko ko. viranomaistehtävien hoitamiseen kuluvan laskelmissa perusteena käytettyä työaikaa. Käsityksemme mukaan ko. virkatehtävät ovat yleensä
rutiininomaisia. Muilta osin toteamme, että asetusluonnos vastannee voimassa olevaa lakia, eikä siihen ole mahdollista nyt vaikuttaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Vesa Malila
lakimies