Takaisin Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi porovahinkolautakunnan suoritteista vuosina 2023-2024 perittävistä maksuista

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi porovahinkolautakunnan suoritteista vuosina 2023-2024 perittävistä maksuista

25.11.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta tulla asiassa kuulluksi. Ehdotuksessa todetaan, että porovahinkolautakunnan toiminnan alkuvaiheessa ei ole ilmennyt seikkoja, jotka osoittaisivat, että lautakunnan toimintaa koskevissa alkuperäisissä kustannus- ja tuloarvioissa olisi olennaista korjaustarvetta. Mainituista syistä ehdotetaan, että suoritemaksut säilyvät vuoden 2022 tasolla ja että asetus säädetään kaksivuotiseksi. MTK pitää ehdotusta perusteltuna ja kannattaa maksujen säilyttämistä ennallaan vuosina 2023-2024.

Helsingissä 25.11.2022

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Laura Harjunpää
juristi

Marko Mäki-Hakola
metsäjohtaja