Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausuntopyyntö puutarha-alan ammattitutkinnon ja puutarha-alan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Lausunto

Lausuntopyyntö puutarha-alan ammattitutkinnon ja puutarha-alan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

2.5.2018

Opetushallitus

MTK kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. MTK kannattaa pääosin työryhmän esittämiä uudistamisehdotuksia puutarha-alan ammattitutkinnon ja puutarha-alan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista. Tutkinnon perusteiden luonnoksiin on sijoitettu työelämässä tarvittava osaaminen nykyisistä alan tutkinnoista (arboristin ammattitutkinto, floristin ammattitutkinto, golfkentänhoitajan ammattitutkinto, viljelypuutarhurin ammattitutkinto, viheralan ammattitutkinto ja vihersisustajan ammattitutkinto sekä floristimestarin erikoisammattitutkinto, golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto ja viheralan erikoisammattitutkinto).

Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu yhdestä neljään pakollisesta tutkinnon osasta riippuen osaamisalasta (60-120 osp) ja valinnaisesta tai valinnaisista tutkinnon osista (30-90 osaamispistettä).

Osaamisalat ja tutkintonimikkeet ovat:

* Golfkentänhoidon osaamisala; valinnaisuutta yksi tutkinnon osa; golfkentänhoitaja

* Kukka-kauppa-alan tai floristiikan osaamisala; valinnaisuutta yksi tutkinnon osa; floristi

* Puunhoidon osaamisala; valinnaisuutta yksi tutkinnon osa; arboristi

* Puutarhakasvien tuotannon osaamisala; valinnaisuutta kaksi tai kolme tutkinnon osaa; tuotantopuutarhuri tai viljelypuutarhuri

* Viheralueidin rakentamisen osaamisala; valinnaisuutta kaksi tutkinnon osaa; viheraluerakentaja

* Viheralueiden ylläpitämisen osaamisala; valinnaisuutta kaksi tutkinnon osaa; viheraluehoitaja tai puistopuutarhuri

* Vihersisustuksen osaamisala; valinnaisuutta yksi tutkinnon osa; vihersisustaja

Puutarha-alan erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta Puutarha-alan organisaation viestintä (20 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (160 osaamispistettä). Puutarha-alan erikoisammattitutkinnon suorittanut saa tutkintonimikkeet seuraavasti:

* Valitsemalla tutkinnon osat Floristisen alan asiantuntijana toimiminen ja Floristisen alan tuotteiden kehittäminen tutkintonimike on Floristimestari

* Valitsemalla tutkinnon osat Kentänhoidon suunnittelu ja seuranta ja Esimiehenä toimiminen puutarha-alalla tutkintonimike on Golfkenttämestari

* Valitsemalla tutkinnon osat Viheralan työmaan johtaminen tai Viheralan organisaation johtaminen sekä Viheralan hankintatoiminta tai Viheralan tarjoustoiminta tutkintonimike on Viheraluemestari.

Puutarha-alan erikoisammattitutkinnon voi suorittaa myös ilman tutkintonimikettä.

Uudistuneet tutkintorakenteet noudattavat ammatillisten tutkintojen valtakunnallisia uudistamislinjauksia. Tutkinnon osia on yhdessä tutkinnossa paljon, mutta se osoittaa alan vaatimia monipuolisia osaamistarpeita.

MTK kiinnitti huomiota, että Puutarha-alan ammattitutkinto sisältää paljon valinnaisia tutkinnon osia, mutta tutkintojen muodostumissäännöt mahdollistavat valita vain yhden valinnaisen tutkinnon osan golfkentänhoitajan, floristin, arboristin ja vihersisustajan tutkinnoissa.

MTK pitää parempana nimenä puutarha-alan ammattitutkinnossa floristiikan osaamisalaa kuin kukkakaupan alan osaamisalaa. Se on modernimpi ja antaa alasta houkuttelevamman kuvan.

Viheralueiden ylläpitämisen osaamisalan tutkintonimike-ehdotuksista MTK pitää parempana viheraluehoitajan tutkintonimikettä kuin puistopuutarhuria. Viheraluehoitaja on kattaa paremmin alan monipuolisen tehtäväkentän.

Puutarhakasvien tuotannon osaamisalan tutkintonimikkeeksi MTK pitää parempana tuotantopuutarhurin tutkintonimikettä. Se kattaa paremmin kaikki uudet puutarhatuotannossa käytetyt viljelytekniikat.

MTK pitää tutkinnon osia työelämälähtöisinä sekä osaamispisteytyksiä tasapainoisina ja osuvina.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toimitusjohtaja

Susanna Aro
koulutusjohtaja