Takaisin Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta

Lausunto

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta

01.11.2018

Koosteen teksti tulee tähän.

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää seuraavaa:

Asetusluonnoksen 1 § pykälässä, jossa säädetään soveltamisalasta, määritellään tuettavina kasveina rehunurmi, rehuohra ja kevätvehnä. Edellä kerrottu vastaa kansallisen tuen neuvotteluissa sovittua. MTK on myöhemmin esittänyt kansallisen tuen neuvotteluissa, että näiden kasvien lisäksi olisi oikeudenmukaista kohdentaa tuki myös mallasohralle. MMM:n mukaan tämä ei ole mahdollista vaarantamatta sovittua maksatusaikataulua. Mallasohran pääviljelyalue on AB -alueella, ja kesän 2018 kuivuus aiheutti mallasohralle yhtäläiset ongelmat kuin rehuohralle ja kevätvehnälle.

MTK:lla ei ole muuta huomautettavaa asetusluonnokseen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry