Takaisin Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta VN/22156/2022

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta VN/22156/2022

27.09.2022

Ympäristöministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta seuraavaa: Kannatamme luonnonsuojelua ja tiedostamme mm. kansallispuistojen myönteiset vaikutukset luonnolle ja alueelle mukaan lukien esimerkiksi matkailutulot.

Puheena olevalle laajennusalueelle jäisi 9 jatkuvan kasvatuksen koealaa. MTK onkin huolestunut metsätalouden kehittämisen kannalta välttämättömien pitkien tutkimusaikasarjojen sekä koealojen tulevaisuudesta. Jatkuvaan kasvatukseen liittyvä tutkimustieto - sen kannattavuus, ilmasto- ja luontovaikutukset sekä soveltuvuus eri tyyppisiin metsiin – on ensiarvoisen tärkeää mm. tulevaisuuden metsänkäsittelytapojen kannalta.

MTK toivookin, että kansallispuiston laajennus toteutetaan niin, että tutkimustoimintaa koealoilla voidaan jatkaa. Lisäksi MTK huomauttaa, että laajentamisella on vaikutuksia metsästämiseen alueella. Metsästyksen ulkopuolelle jäävät alueet saattavat heijastua mm. hirvituhoihin tulevaisuudessa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Seppo Niskanen, kenttäpäällikkö