Takaisin Hallituksen lisätalousarvio jätti paljon paikattavaa kestävän elvytyksen ydinasioihin eli biotalouteen ja digitalisaatioon

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Hallituksen lisätalousarvio jätti paljon paikattavaa kestävän elvytyksen ydinasioihin eli biotalouteen ja digitalisaatioon

03.06.2020

Hallituksen massiivinen 5,5 miljardin euron lisätalousarvioesitys sisältää monia tärkeitä koronakriisistä elpymiseen tähtääviä toimia, arvioi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK. Vihreän talouden elpymiseen, digitaaliseen elpymiseen sekä lähipalvelujen ja kriisinkestävän yhteiskunnan elvyttämiseen liittyvät toimet jäivät kuitenkin vajaiksi. Julkisen talouden nettolainanotto kasvaa vuonna 2020 jo 18,8 miljardiin euroon. Uuden ja vanhan velan hoito ja kestävä kasvu edellyttävät merkittävää hyppyä kotimaisten uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisessä ja työpaikkojen luomisessa.

Puurakentamisen edistäminen on hallituksen neljännen lisätalousarvion parhaimpia pitkällä aikavälillä aidosti elvyttäviä toimia. ”Puolet puusta” on tavoite, jota kohti on syytä ripeästi edetä.

Maatalouden kehittämisrahaston lisäpääomitus 70 miljoonalla eurolla on tärkeää, vaikkakin taso jää tarpeeseen nähden puolitiehen. Rahaston tarkoituksena on turvata maatalouden investointitoiminnan jatkuvuus. Lisätalousarvio ei sisällä elementtejä, jolla akuuttiin maatalouden kannattavuuskriisiin löydettäisiin riittävät lääkkeet. Kirjaus kriisivalmiuteen ja huoltovarmuuteen liittyvästä tieteellisestä tutkimuksesta on hyvä. MTK edellyttää, että tutkimuksessa huomioidaan vahvasti kotimaisen ruokaketjun ja energiaomavaraisuuden kehittäminen. Ne ovat yhteiskuntamme toimivuuden kannalta keskeisiä asioita myös tulevissa kriiseissä.

Hallituksen esityksen infrahankkeista osa kohdentuu myös biotalouden edistämiseen. Odotuksemme tieverkoston tasapainoisesta kehittämisestä ja korjausvelan lyhentämisestä koko Suomessa olivat lisätalousarvion kirjauksia suuremmat. Selkeä pettymys on myös pelkkä kirjaus digitaalisuuden, etätyön ja monipaikkaisuuden valmistelusta syksyn budjettiriiheen. MTK edellyttää, että hallitusohjelman tavoitteesta mahdollistaa 100 megan laajakaista jokaiselle vuoteen 2025 mennessä pidetään kiinni.

MTK pitää hyvänä panostuksia osaamisen kehittämiseen. Varojen ohjaamisessa pitää kuitenkin huolehtia, että vuosia jatkunut luonnonvara-alan koulutuksen ja tutkimuksen resurssien alasajo saadaan käännettyä alan kasvua tukevaan suuntaan.

Uuteen yrityssektorilla käyttöön otettavaan kustannustukeen hallitus ehdottaa 300 miljoonaa euroa. Se pitää käytännössä voida kohdentaa yritysmuotoneutraalisti myös maaseudun yrityksille. Alueiden kestävään kasvuun ja mm. kotimaan matkailuun esitetään tarpeellisia toimia, mutta ovat esityksessä vielä perin hahmottumattomia. Nopeat panostukset kotimaan matkailuun jo tänä kesänä aloittaisivat elvytyksen välittömästi ja tehokkaasti.


Juha Marttila

I puheenjohtaja

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)


Saatat olla kiinnostunut myös näistä