Takaisin Lunastuslakiin runsaasti lausuntoja mhy-kentältä – esitys voi vielä muuttua

Uutinen

Lunastuslakiin runsaasti lausuntoja mhy-kentältä – esitys voi vielä muuttua

28.09.2021

MTK on ajanut lunastuslain uudistamista määrätietoisesti yli kymmenen vuoden ajan. Korvausuudistuksen tarve on ilmeinen sekä kiireellinen. Perustuslain takaamaa omaisuuden suojaa ei saa unohtaa kaiken muun sääntelyn keskellä, sillä perusoikeuksien tasapaino on hyvinvointiyhteiskunnan tae.

Lunastuslain korvausuudistus oli lausuntokierroksella. MTK sekä metsänhoitoyhdistykset erottuivat lausuntopalvelussa asiantuntemuksellaan: Annetuista lausunnoista 1/3 tuli järjestökoneistostamme.

 

Lunastuskorvausten koetaan olevan auttamatta liian alhaisia. Tämä romuttaa lunastusinstituution yleistä hyväksyttävyyttä. Lisäksi esimerkiksi tuulivoimapuistojen todettiin ratsastavan lunastusinstituutiolla, kun liityntäjohtojen johtokäytäviä lunastellaan puhtaasti bisnesmielessä.

 

Lain uudistamista valmisteleva oikeusministeriö on jo noteerannut tämän lausunnoissa esiin nostetun ongelman. Lausuntopalautteen perusteella lainsäädäntöä voidaan vielä kehittää ennen eduskuntakäsittelyä. Tärkeintä on nyt saada korvausuudistus voimaan mahdollisimman pian.Leena Kristeri

elinvoimajohtaja

+358 40 507 4088

aiheet: maankäyttö, tuulivoima, lunastuslaki, lunastuskorvaus