null Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien metsähanhen ja merihanhen metsästyksen kieltämistä

Lausunto

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien metsähanhen ja merihanhen metsästyksen kieltämistä

4.7.2019

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsähanhi

Metsähanhen alalajin taigametsähanhen kanta on vähentynyt voimakkaasti. Metsähanhen metsästys kiellettiin kokonaan vuonna 2014 ministeriön asetuksella ja sen jälkeen kieltoa on jatkettu. Vuonna 2017 ministeriön asetuksella sallittiin rajoitettu metsästys loka-marraskuussa Kaakkois-Suomessa tundrametsähanhen alalajin esiintymisalueella. Metsästyskiellon jatkaminen taigametsähanhien pesimä- ja levähdysalueilla on nopein keino elvyttää Suomen pesimäkanta metsästyksen kestävälle tasolle. 

Esityksen mukaan asetuksella kiellettäisiin metsähanhen metsästys vuoden määräajaksi pääosassa maata. Metsähanhen metsästys olisi kuitenkin sallittua Etelä-Karjalan maakunnassa, Etelä-Savon maakuntaan kuuluvissa Enonkosken, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan kunnissa, Kymenlaakson maakunnassa, Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvissa Kiteen, Liperin, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnissa, Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvassa Orimattilan kunnassa sekä Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kunnissa 1.10.–30.11. välisenä aikana, jolloin metsästys kohdistuisi todennäköisesti pääasiassa runsaaseen tundrametsähanhen kantaan. 

MTK:lla ei ole huomautettavaa tehtyyn esitykseen. Samalla toteamme, että varsinkin Pohjois-Suomessa on paineita rajoitetun metsähanhen metsästyksen sallimiseksi. Tämän vuoksi kiirehdimme pesivän kannan kanta-arvion laadintaa, ettei tiedonpuutteessa ja varovaisuusperiaatteesta johtuen metsästyskiellot pitkity tarpeettomasti. 

 

Merihanhi

Lausuntopyynnön tausta-aineistossa todetaan, että merihanhen kanta on viime vuosikymmeninä kasvanut saaristossa ja rannikkoseuduilla. Suomessa sisämaapesintöjä on toistaiseksi ollut vähän, mutta niiden määrä on ollut koko ajan kasvamassa. Maa- ja metsätalousministeriön 

asetuksella esitetään kiellettäväksi merihanhen metsästys sisämaassa kannan runsastumisen ja levittäytymisen edistämiseksi.  Esityksellä jatkettaisiin maa- ja metsätalousministeriön aiemmilla asetuksella metsästysvuosina 2013–2019 voimassa olleita kolmevuotisia rauhoituksia. Alueen rajaus säilyisi samana. 

Esityksen mukaan asetuksella kiellettäisiin merihanhen metsästys kolmen vuoden määräajaksi metsästysvuosina 2019–2021 elokuun 10 päivästä joulukuun 31 päivään Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen maakunnissa, Etelä-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Alajärven, Alavuden, Evijärven, Kuortaneen, Lappajärven, Soinin, Vimpelin ja Ähtärin kunnissa, Keski-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Halsuan, Lestijärven, Perhon ja Vetelin kunnissa, Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Kemin, Keminmaan, Tornion ja Simon kuntia, Kymenlaakson maakuntaan kuuluvissa Iitin ja Kouvolan kunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Haapajärven, Haapaveden, Kuusamon, Kärsämäen, Nivalan, Pudasjärven, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven, Siikalatvan, Utajärven ja Taivalkosken kunnissa. Asetus olisi voimassa 31.7.2022 saakka. 

MTK:lla ei ole huomautettavaa tehtyyn esitykseen. Peltovahinkojen vähentämiseksi pidämme tärkeänä, että merihanhen aikaistettu metsästys pelloilta on mahdollista 10.8. alkaen aiemman käytännön mukaisesti.   

 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

 

Antti Sahi
toiminnanjohtaja


Timo Leskinen

kenttäjohtaja

Puukauppa, riistapolitiikka, maakuntaedunvalvonnan johtaminen

+358400 754 235