Sisältöjulkaisija

angle-left null Luontoalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon luonnosehdotukset

Lausunto

Luontoalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon luonnosehdotukset

5.2.2018

Opetushallitus

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luontoalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnosehdotuksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Luontoalan ammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa:

· Erä- ja luonto-opastuksen osaamisala, erä- ja luonto-opas

· Luonnontuotealan osaamisala, luonnontuotejalostaja. Jos opiskelija valitsee

Luonnontuoteneuvojana toimimisen tutkinnon osan, tutkintonimike on luonnontuoteneuvoja

· Riistatalouden osaamisala, riistanhoitaja.

Luontoalan ammattitutkinnossa on yhteensä 24 tutkinnon osaa. Näistä Luonnon tuotteistaminen on pakollinen kaikille osaamisaloille. Osaamisaloittain on määritellyt pakolliset tutkinnon osat sekä valinnaiset tutkinnon osat.

1. Luonnon tuotteistaminen, 20 osp (pakollinen tutkinnon osa kaikille osaamisaloille)

2. Erä- ja luontoympäristössä toimiminen, 40 osp

3. Luonnossa liikkumisen opastaminen, 30 osp

4. Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen, 30 osp

5. Teemallisten luontopalveluiden järjestäminen, 30 osp

6. Vaativan vaelluksen järjestäminen, 40 osp

7. Eläinohjelmapalveluiden järjestäminen, 30 osp

8. Motorisoitujen ohjelmapalveluiden järjestäminen luonnossa, 30 osp

9. Erityisryhmien opastaminen luonnossa, 30 osp

10. Eräruokapalvelun järjestäminen, 30 osp

11. Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa, 30 osp

12. Luontokohteiden rakentaminen, 40 osp

13. Luontoalan yritystoiminnan suunnittelu, 30 osp

14. Luonnontuotteiden talteenottaminen, 40 osp

15. Luonnontuoteneuvojana toimiminen, 30 osp

16. Luonnontuotteiden jalostaminen elintarvikkeiksi, 30 osp

17. Luonnontuotteiden jalostaminen eläinten hyvinvointiin, 30 osp

18. Luonnontuotteisiin perustuvien hyvinvointituotteiden valmistaminen, 30

19. Käsityö- ja koristetuotteiden valmistaminen luonnon raaka-aineista, 30

20. Luonnontuoteraaka-aineiden tuottaminen, 30 osp

21. Luonnontuotteiden jalostuksen käynnistäminen, 30 osp

22. Riistanhoito, 50 osp

23. Metsästyspalvelun toteuttaminen, 40 osp

24. Riistan tarhaus, 40 osp

Luontoalan erikoisammattitutkinto koostuu Luonnontuotekehittäjän ja Luontokartoittajan osaamisaloista. Näillä ei ole yhteisiä pakollisia tutkinnon osia.

1. Luonnontuotteiden talteenoton, käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaus, 45 osp

2. Luonnontuotealan verkostoissa toimiminen, 30 osp

3. Lajintunnistuksen asiantuntijana toimiminen, 35 osp

4. Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen, 35 osp

5. Luonnontuotealan kouluttajana toimiminen, 35 osp

6. Kehittämisprojektin toteuttaminen luonnontuotealalla, 35 osp

7. Elintarvikekäyttöön tarkoitettujen luonnontuotteiden tuotekehitys ja innovointi, 35 osp

8. Luonnontuotteiden aineosiin perustuvien tuotteiden tuotekehitys ja innovointi, 35 osp

9. Luonnon käsityö- ja koristemateriaalien tuotekehitys ja innovointi, 35 osp

10. Luonnontuotteiden viljelytoiminnan kehittäminen, 35 osp

11. Luonnontuotteiden käytön edistäminen palveluissa, 35 osp

12. Toimiminen luonnontuotteiden kansainvälisessä kaupassa, 35 osp

13. Luontoselvitystyön suunnitteleminen, 30 osp

14. Luontoselvityksen maastotöiden toteuttaminen, 40 osp

15. Luontoselvitysaineiston käsitteleminen ja raportoiminen, 30 osp

16. Lajistoselvityksen laatiminen, 40 osp

17. Luontotyyppiselvityksen laatiminen, 40 osp

18. Luontovaikutusten arvioinnin tekeminen, 40 osp

19. Luonnonhoitosuunnitelman laatiminen, 40 osp

20. Paikkatiedon käsitteleminen ja analysoiminen luontokartoitusalalla, 40 osp

21. Yrittäjänä toimiminen luontokartoitusalalla, 40 osp

Tutkinnon osat ja niiden ammattitaitovaatimukset ovat molemmissa tutkintoluonnoksissa työelämälähtöisiä ja loogisesti eteneviä. Tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten kuvaaminen on tehty niin väljästi, että se vastaa alan monimuotoisen pienyrittäjänä toimimisen osaamisvaatimuksia. Tutkintonimikkeet ovat kannatettavia ja osuvia.

MTK ehdottaa, että Luontoalan ammattitutkinnon Luonnontuotealan ja Riistatalouden osaamisaloihin voisi ottaa tutkinnon osia muista ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista. Vaikka Luontoalan ammattitutkinnon valinnaisten tutkinnon osien tarjonta on monipuolinen, ammattiin saattaa liittyä myös majoituspalveluiden tarjontaa. Tämän tyyppisen tutkinnon osan pitäisi voida ottaa muista tutkinnoista.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Susanna Aro
koulutusjohtaja