null MTK perustaa luontoarvot.fi palvelun monimuotoisuuden tilan parantamiseksi

Tiedote

MTK perustaa luontoarvot.fi palvelun monimuotoisuuden tilan parantamiseksi

23.11.2021

Luonnon monimuotoisuuden tilan parantaminen vaatii nykyisten keinojen rinnalle uusia työkaluja. MTK haluaa synnyttää Suomeen luontoarvomarkkinat ja saada entistä useammat toimijat mukaan työhön luonnon hyväksi. MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta päätti perustaa luontoarvot.fi markkinapaikan, jolla luodaan markkinalähtöisesti keinoja luonnon tilan parantamiseksi, kertoi MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola Metsähallituksen uhanalaisseminaarissa Helsingissä tänään.

Luonnon monimuotoisuuden tilan parantaminen on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden kannalta ratkaistavista haasteista. Yrityksillä ja kansalaisilla ei vielä ole kattavasti työkaluja luonnonmonimuotoisuuden vaalimiseen. Käytössä olevien monimuotoisuuden kehittämiskeinojen lisäksi tarvitaan uusia markkinalähtöisiä työkaluja, joilla monimuotoisuustyö tuodaan osaksi päivittäistä toimintaa.

- MTK haluaa olla monimuotoisuustyön edelläkävijä ja julkistaa alkuvuonna 2022 Luontoarvot.fi palvelun. Palvelu edistää yritysten ja kansalaisten mahdollisuuksia luonnon monimuotoisuuden tilan parantamista. Luontoarvot.fi avulla luodaan suomalaiset markkinat luontoarvoille. Metsänomistajilla on metsiinsä liittyen erilaisia käyttötavoitteita ja luontoarvot.fi laajentaa metsänomistajan mahdollisuuksia metsiensä elinkeinolähtöiseksi hyödyntämiseksi, kertoo Marko Mäki-Hakola MTK:sta.

Monimuotoisuuden edistämisen keinoja pohditaan tällä hetkellä laajasti niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Vapaaehtoisuuteen ja markkinoihin perustuvia malleja ei kuitenkaan vielä kattavasti ole tarjolla. Ihmisen luonnolle aiheuttaman haitan ekologisiesta kompensaatiosta käydään myös tällä hetkellä runsaasti keskustelua. Ekologinen kompensaatio tarjoaa konkreettisen mahdollisuuden tuoda uusia resursseja luontotyöhön, mutta vaatii onnistuakseen myös kompensaatiomarkkinapaikkojen kehittymistä.

Luontoarvot.fi palvelusta toivotaan eri toimijoiden yhteistä hanketta. MTK kutsuu toimijoita mukaan palvelun kehittämistyöhön. - Tulevassa palvelussa voidaan edistää yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamista tai vaikkapa maisema-arvokaupan kehittymistä. Luontoarvot.fi tarjoaa myös hyvän alustan ekologisen kompensaation pilotoinnille, Mäki-Hakola sanoo.

MTK:n 300 000 jäsentä tekee päivittäin töitä luonnon eteen. Luontoarvot.fi tuo maa- ja metsätalousyrittäjille mahdollisuuden laajentaa toimintaansa myös laajemmin monimuotoisuuspalveluihin. MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta mahdollistaa palvelun perustamisen ja rahoituksen. Palvelu julkistetaan vuoden 2022 alkupuolella.

 

Lisätietoja

Marko Mäki-Hakola, Metsäjohtaja 040 502 6810