Takaisin Maatalouden maksuvalmiuslainojen valtiontakausten haku auki 30.3.-30.4.2020

Uutinen – Ei tuotantosuuntaa

Maatalouden maksuvalmiuslainojen valtiontakausten haku auki 30.3.-30.4.2020

31.03.2020

Maatalouden maksuvalmiuslainojen valtiontakausten haku on nyt auki. Hakuaika loppuu 30.4.2020. Takausta on varattu yhteensä 15 miljoonaa euroa. Sitä myönnetään enintään 50 000 euroa/tila. Takaus on 80 prosenttia lainan määrästä, joten lainan enimmäismäärä on 62 500 euroa. Takaus on maksuton. Päätöksenteko voi alkaa vasta hakuajan päätyttyä.

Valtiontakaushakemukseen tarvitaan seuraavat liitteet:

1) Verotustiedot:

- Jäljennös hakijan/hakijoiden verotuspäätöksestä ja hakijan verolomakkeesta 2 (maatalouden veroilmoitus) hakemuksen vireille tuloa edeltäneestä kahdesta viimeksi toimitetusta verotuksesta.

- Jäljennös verolomakkeista, joilla hakija on ilmoittanut elinkeinotulonsa verottajalle hakemuksen vireille tuloa kahtena edeltäneenä vuotena.

- Luotettava selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai tulevat muuttumaan toimitetun verotuksen mukaisista tuloista.

2) Lomakkeelle (nro 500) laadittu luettelo yrityksen veloista, joiden vakuutena yritysomaisuus on, tai vastaavat tiedot muuten sekä tarvittaessa rasitustodistus maatilan tiloista. Selvitys on annettava myös lyhytaikaisista luotoista (luoton kohde, saldo, vuosittainen korko ja lyhennys).

3) Jos hakijana on yhteisö, on hakemukseen lisäksi liitettävä:

- Tuloslaskelma ja tase hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta

- Tuen hakijan kaupparekisteriote ja oikeushenkilön osalta yhteisön säännöt, jos hakija on kaupparekisteriin merkitty yritys

- Muun yksityisen tai julkisen yhteisön osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta

- Luettelo yhteisön omistajista ja omistusosuudet

Hakulomake löytyy Ruokaviraston nettisivuilta kohdasta maatalouden kriisituet.Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, maatalous

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+358 20 413 2415

+358 40 546 6675

aiheet: maatalous, rahoitus