null Maatilojen ihmissuhteet joutuvat koetukselle talousahdingon aikana

Blogi – Yrittäminen

Maatilojen ihmissuhteet joutuvat koetukselle talousahdingon aikana

31.8.2018

Venäjän vastaiset taloudelliset pakotteet aloittivat nykyisen maatalousyrittäjien ahdingon, johon on vaikuttanut myös eri kauppaketjujen hintakilpailu ja uusimpina tekijöinä viime kesän sateet sekä tämän vuoden kevään ja kesän kuivuus.

Kun talous menee ahtaalle niin se voi kärjistää myös ihmissuhteita. Tiedämme, että monilla maatiloillakin on näin käynyt. Parisuhteet voivat rakoilla ja suhteet myös lähisukulaisiin sekä ystäviin voivat joutua koetukselle. Silloin kun on yhteiset tavoitteet ja omia voimia on riittävästi, voidaan selvitellä mahdollisia kriisejä sekä voittaa vaikeuksia. Aina ei omat voimavarat kuitenkaan riitä. Ihmissuhdevaikeudet voivat osaltaan johtaa uupumiseen ja sitä kautta äärimmäisessä tapauksessa johtaa myös eläinten hoidon laiminlyöntiin.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on monin eri tavoin auttanut vaikeuksiin joutuneita maatalousyrittäjiä, jakaen valtiovallan myöntämiä varoja esimerkiksi erilaisiin terapioihin. MTK on myös toiminut aktiivisesti maatalousyrittäjien hyvinvoinnin tukemiseksi erilaisten hyvinvointi hankkeiden kautta. Hankkeissa käsitellään myös ihmissuhdekysymyksiä ja yrittäjiä ohjataan tarvittaessa edelleen sopivan avun piiriin.

Maaseutuverkosto perusti vuoden 2017 alusta alkaen hyvinvointiryhmän, joka on toiminut aktiivisesti yhteistyössä edellä mainittujen toimijoiden kanssa sekä myös Työterveyslaitoksen Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikön kanssa.

Hyvinvointiryhmä on suunnannut toimensa erityisesti niiden ammattilaisten tukemiseen, jotka omassa työssään kohtaavat maatalousyrittäjiä esimerkiksi hanketyöntekijät, eri viranomaiset ja työterveyshenkilöstö. Tämä on tehty sen vuoksi, että kyseiset ammattilaiset kykenisivät auttamaan vaikeuksiin joutuneita maatalousyrittäjiä parhaansa mukaan. Uskotaan, että näin myös saavutetaan parhaiten mahdollisimman suuri joukko avun tarpeessa olevia.

Edellä mainittujen toimijoiden kanssa on järjestetty muun muassa yksitoista keskustelutilaisuutta ns. vaikeista aiheista, joissa valmentajina ovat toimineet kokenut juristi ja psykologi. Tilaisuuksia järjestetään tulevan syksyn aikana vielä kaksi, lisäksi ruotsinkielisiä tilaisuuksia järjestetään muutama. Yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran, Melan ja alueellisten hyvinvointihankkeiden kanssa on pidetty useita psyykkisen ensiavun ABC-kursseja maaseudun yrittäjille, jotka Mela on myös rahoittanut. Kursseilla on käsitelty myös ihmissuhteisiin liittyviä pulmia.

Työterveyshenkilöstölle on pidetty useita henkisen hyvinvoinnin valmennuksia yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Niissä on keskitytty maatalousyrittäjien henkisen hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen. Jatkovalmennuksessa pohdittiin erityisesti ihmissuhteisiin ja parisuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Hanketyöntekijöille järjestettiin myös valmennusta myötäuupumisen ehkäisemiseksi, koska auttajat voivat myös uupua.

Yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa kehitämme verkkopohjaista maksutonta työn ja terveyden itsearviointimenetelmää, ajatellen kaikkia yrittäjiä ja työntekijöitä sekä maaseudun asukkaita. Palvelussa huomioidaan erityisesti sen soveltuvuus maatalousyrittäjille ja se valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Palvelusta tehdään myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Palvelu on suunniteltu käytettäväksi myös mobiililaitteilla. Vastattuaan kysymyksiin vastaaja saa itselleen henkilökohtaisen palautteen siitä, mitä hän voisi itse tehdä oman hyvinvointinsa edistämiseksi ja mistä hän voi saada lisätietoa sekä tarvittaessa apua pulmiinsa. Valmistuttuaan palvelu löytyy mm. Työterveyslaitoksen, Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksen, Maaseutuviraston ja MTK:n nettisivujen kautta. Euroopan Unioni tukee taloudellisesti palvelun kehittämistä.
 

Jalmari Heikkonen
Heikkonen on Työterveyslaitoksessa johtava asiantuntija. Hän toimii siellä Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikössä. Lisäksi hän on myös Kuopion toimipisteen aluevastaava sekä Maaseutuverkoston hyvinvointiryhmän koordinaattori. Vapaa-ajalla hän matkailee, harrastaa valokuvausta ja moottoripyöräilyä sekä terveysliikuntaa. Italian kieli ja kulttuuri ovat hänelle tärkeitä.

ONNEA KYLVÄMÄSSÄ

vieraileva asiantuntija


Blogi ihmissuhteiden voimasta ja hyvinvoinnista, sinkkuuden iloista ja suruista, parisuhteen hoitamisesta maatilalla. Blogissa vierailee hyvinvoinnin asiantuntijoita useasta organisaatiosta.