null Metsänhoidon tukia käytettiin viime vuonna liki 50 miljoonaa euroa

Uutinen – Metsäpolitiikka

Metsänhoidon tukia käytettiin viime vuonna liki 50 miljoonaa euroa

8.1.2020

Kestävän metsätalouden edistämiseen varattua Kemeratukea käytettiin vuonna 2019 lähes 50 miljoonaa euroa. Sitä oli viime vuodelle varattu 56 miljoonaa euroa. Kemeratukea jäi viime vuonna käyttämättä siis noin 6 miljoonaa euroa, kertoo tukia hallinnoiva Metsäkeskus.

Tuki käytettiin pääosin nuoren metsän hoitotöihin

Tukea käytettiin kaikkiaan hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, eli suunta on metsänhoidossa oikea. Eniten tukea käytettiin nuoren metsän hoitoon ja taimikon varhaishoitoon. Niihin käytettiin 36 miljoonaa euroa. Tukea kului noin 2 miljoonaa euroa edellisvuotista enemmän. Pääosa tuesta kului nuoren metsän hoitoon.

Maakunnista eniten kemeravarojen käyttöä lisäsi Varsinais-Suomi. Myös Keski-Suomi ja Lappi saivat töihin hyvin lisää vauhtia. Vastaavasti edellisvuotista selvästi hitaammin kemeratyöt etenivät Kainuussa ja Päijät-Hämeessä.

Hirvivahinkokorvaukset kasvussa

Luonnonhoito- ja ympäristötukia maksettiin yhteensä 6 miljoonaa euroa. Hirvivahinkokorvauksia maksettiin 1,9 miljoonaa euroa. Summa kasvoi noin 500 000 euroa edellisvuodesta. Eniten hirvivahinkoja korvattiin Pohjois-Pohjanmaalla.

Kemeran eli kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisista valtion varoista rahoitetaan puuntuotantoa turvaavia metsänhoito- ja metsänparannustöitä, luonnontuhoista aiheutuvia metsän uudistamistöitä ja biologista monimuotoisuutta ylläpitävää luonnonhoitoa ja -suojelua.

Hoida tai hoidata taimikkosi kuntoon

Taimikonhoito on aina ajankohtaista, mutta erityisesti se kannattaa nyt. Katso lisää metsänhoitoyhdistysten kampanjasivulta: https://www.mhy.fi/kampanja/raivaa-tilaa-metsasi-arvon-kasvuun-tilaa-taimikonhoito-metsanhoitoyhdistyksestaaiheet: metsänhoito, kemera