Takaisin MTK vaatii toimivat tulkinnat metsäkatoasetukselle Suomessa nopeasti

Tiedote – Kansainvälinen toiminta

MTK vaatii toimivat tulkinnat metsäkatoasetukselle Suomessa nopeasti

24.10.2023

MTK vaatii maa- ja metsätalousministeriötä etsimään nopeasti EU-komission kanssa Suomen oloihin sopivat tulkinnat metsäkatoasetuksen toimeenpanosta. Tällä hetkellä kymmenet tuotantoinvestoinnit ovat jäissä eikä uusia aloiteta, koska tietoa tulkinnoista ei ole. Tämä tieto tarvitaan nyt pikaisesti. MTK:n johto on kirjelmöinyt asiasta maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahia.

MTK kiirehtii maatiloille tietoa EU:n metsäkatoasetuksen vaikutuksista Suomessa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah vakuutti alkusyksystä, ettei asetus vaikuta jo käynnissä oleviin nautakasvattamo- ja navettainvestointeihin. Pelkona on kuitenkin edelleen, että näissä tuotettu naudanliha ei olisi markkinakelpoista, mikäli rakentamisen yhteydessä olisi kaadettu tai jouduttaisiin kaatamaan puita. Epäselvyyksiä liittyy myös pelto- ja metsämaan tulkintoihin asetuksessa.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja pääministeri Petteri Orpo kertoivat kesällä, että Suomen haasteisiin metsäkatoasetuksessa löydetään ratkaisu. MTK:n tietojen mukaan komissio ei silti ole vieläkään valmis antamaan toimeenpano-ohjeita. Tarvitsemme Suomen oloissa toimivat ohjeet, joita tulkitaan hallinnon kaikilla tasoilla yhtenäisesti, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja toiminnanjohtaja Jyrki Wallin painottavat kirjeessään ministeri Sari Essayahille.

MTK:n johto listaa kirjeessä useita asetuksen kohtia, joissa Suomen ja muiden metsäisten maiden olot on välttämätöntä huomioida. Esimerkiksi laiduntaminen puustoisella alueella siirtää asetuksen mukaan ”metsän” maatalouskäyttöön, jolloin iso osa maatilojen talouskeskuksien ympäröivästä alueesta pitää tulkita olevan maatalouskäytössä jo nyt. Lisäksi viljelijällä pitää olla oikeus palauttaa maatalouskäyttöön alueita, jotka ovat olleet aikaisemmin laidun- tai muussa käytössä, vaikka kuvat kertoisivat puustosta alueella. Komissioilta on myös saatava selvä tulkinta, ettei olemassa olevan rakennuspaikan täydennys- ja muutosrakentaminen voi aiheuttaa metsäkatoa.

MTK epäilee, että komissio joutuu vielä muuttamaan asetusta. Kauppapoliittisesti niin Afrikan kuin Etelä-Amerikan maat sekä USA ja Kanada painostavat komissiota. Tämä voi pakottaa komission uusiin myönnytyksiin, tulkintoihin tai lisämääräaikoihin. Mahdolliset muutokset on tuotava vastaavasti asetuksen tulkintoihin viiveettä myös EU:n jäsenmaissa.

MTK:n kirje kokonaisuudessaan täällä. 


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207