Takaisin Metsänomistajat toimivat Metsämarssin mukaisesti - Monitavoitteinen ja aktiivinen metsänhoito on arvossaan

Tiedote – Metsätalous ja metsänomistaminen

Metsänomistajat toimivat Metsämarssin mukaisesti - Monitavoitteinen ja aktiivinen metsänhoito on arvossaan

15.09.2023

Metsänomistajien tavoitteet metsien hyödyntämisessä ovat yleisesti monipuolistuneet. Metsätutka-kyselyn vastausten mukaan yli puolet metsänomistajista asettaa erityisiä tavoitteita metsänomistukselleen. Näistä metsänomistajista monitavoitteisia piirteitä on valtaosalla ja kolmasosa luokittelee itsensä suoraan joko virkistyskäyttöä tai taloudellista turvaa korostaviksi.

Metsänomistajien tavoitteiden ja toiveiden kehittymistä on tärkeä seurata, sillä ne ovat pohjana metsänomistajakeskeisesti toimiville palveluille. Metsätutka-kyselyn mukaan esimerkiksi tärkeimpinä puukauppapalveluina toivotaan tiedotusta puun hintatasosta, puukaupan mahdollisuuksien selvittämistä sekä leimikon kilpailuttamista ja tarjousten vertailua.

”Metsänhoitoyhdistysten palveluiden tavaramerkki on henkilökohtainen palvelu ja puukaupan kilpailuttaminen, jotka nähtiinkin Metsätutka kyselyn mukaan metsänomistajien keskuudessa tärkeimpinä palvelulaadun ominaisuuksina tuloksista raportoinnin lisäksi”, toteaa MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen.

Metsätutka-kysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, kun muuten metsänomistajien tavoitteita tutkitaan valtakunnallisessa tutkimuksessa vain kymmenen vuoden välein. Metsänomistajien tavoitteet olivatkin yksi Metsätutkan uudistuksen painopisteistä. Lisäksi seurantaan otettiin metsänomistajien luottamusta talouteen, jossa yhtenä osana on investointihalukkuus.

Kyselyn tulosten mukaan puolet arvioi metsänhoidon investointien olevan samalla tasolla kuin ennenkin ja kolmasosa arvioi niiden jopa lisääntyvän seuraavan vuoden aikana.   

”Metsänomistajien tavoitteisiin ja toiveisiin pyritään vastaamaan kehittämällä metsänomistajakeskeistä palvelutarjontaa. Metsänhoito- ja puukauppapalveluiden tarpeet osoittavat, että metsänhoitoyhdistyksien palveluille on kysyntää jatkossakin, toteaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.


 

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä helmi-maaliskuun vaihteessa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 552, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Vastausten virhemarginaali on noin 4 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamusvälillä. Suomessa on Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta. Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Oy


Kalle Karttunen

tutkimuspäällikkö

+358 44 373 9377

Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810