Takaisin Metsät suojelevat vesistöjä

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Metsät suojelevat vesistöjä

07.11.2018

Metsät tasapainottavat veden kiertoa ja vähentävät ravinteiden valumista vesistöihin.

Metsät tasapainottavat veden kiertoa ja vähentävät ravinteiden valumista vesistöihin.

Typpi- ja fosforikuormitus rehevöittävät vesistöjä. Metsätalouden osuus kuormituksesta on pieni: typpikuormituksesta viisi ja fosforikuormituksesta kahdeksan prosenttia. Noin 90 % ilmasta tulevasta typpilaskeumasta sitoutuu metsiin. Metsät ovat siis ”typpinielu”.

Metsätalouden vesistökuormituksella voi olla kuitenkin suuri paikallinen merkitys. Se näkyy etenkin vesistöjen latvavesissä. Metsätalouden toimenpiteistä lähinnä hakkuut, maanmuokkaus ja kunnostusojitus lisäävät metsäalueilta tulevien valumavesien määrää ja vesistökuormitusta. Metsätalouden vesiensuojelumenetelmiä kehitetään jatkuvasti.


aiheet: metsätalous