Takaisin Metsänomistajien kiinnostus hiilensidontapalveluihin kasvanut

Uutinen

Metsänomistajien kiinnostus hiilensidontapalveluihin kasvanut

24.09.2021

Yli puolet metsänomistajista pitää metsien hiilensidontaa oman metsätalouden harjoittamisen kannalta tärkeänä tai erittäin tärkeänä, kertoo tuore Metsätutka-kysely. Metsien hiilensidontaa erittäin tärkeänä pitävien osuus on kasvanut, sillä heitä oli jo neljäsosa vastanneista metsänomistajista.

Metsänomistajista valtaosa, 70 %, olisi kiinnostunut tuottamaan metsien hiilensidontapalveluita korvausta vastaan. Tämä on lähes 10 % enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Suosituimpina metsien hiilensidonnan toimenpiteinä metsänomistajat pitivät metsätuhoja estävää metsänhoitoa, joutomaiden metsitystä sekä metsien lannoitusta. Metsien pysyvä suojelu sen sijaan oli vaihtoehdoista vähiten kiinnostava tapa metsien hiilensidontaan.

Puun hintakehitys vaikuttaa tämän vuoden puukauppoihin

Metsätutkassa kysyttiin metsänomistajien puunmyyntihalukkuutta ja hintaennusteita. Vastausten perusteella hintatason merkitys puunmyynnissä ja aikomuksissa puunmyyntiin on kasvanut merkittävästi. Tänä vuonna hintatason merkitystä on korostanut puolet metsänomistajista, kun viime vuonna vain vajaa viidennes perusteli kauppoja hintatasolla. Toisaalta metsänhoidolliset syyt ovat kuitenkin edelleen yleisin syy puukaupoille.

Puunmyyntiaikomuksia on tälle vuodelle enää vajaalla viidenneksellä vastaajista, kun niitä keväällä oli vielä reilulla neljänneksellä. Puun hintaodotukset jakaantuvat tällä hetkellä aiempaa selkeämmin. Osa arvioi hintatason nousevan ja osa laskevan, kun verrataan alkuvuoden hintatasoon. Tukkipuun hintakehitykseen ollaan tyytyväisempiä kuin kuitupuun hintakehitykseen tämän vuoden aikana.

Tarve metsänhoitoyhdistyksien puukaupan palveluihin on kasvanut merkittävästi. Keskimäärin noin 60 - 70% vastanneista metsänomistajista haluaisi tiettyjä puukaupan palveluita omalta metsänhoitoyhdistykseltä, kun viime vuonna halukkuus arvioitiin noin 10% alhaisemmaksi. Halutuimpia palveluita ovat mm. tiedotus hintatason ja kysynnän kehityksestä, leimikon kilpailuttaminen ja tarjousten vertailu sekä puunkorjuun laadun ja mittauksen valvonta.

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä syyskuun alussa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 551, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Vastausten virhemarginaali on +/- 4,2 prosenttia 95 prosentin luottamusvälillä. Suomessa on Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta.

Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri OyMarko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

Kalle Karttunen

tutkimuspäällikkö

+358 44 373 9377

aiheet: ilmastonmuutos, hiilensidonta, metsätutka