null METSO-neuvontaa tehostetusti Uudellamaalla ja Kaakossa

Artikkeli – Metsäpolitiikka

METSO-neuvontaa tehostetusti Uudellamaalla ja Kaakossa

5.2.2019

Metsänhoitoyhdistykset aloittavat Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa maanomistajille suunnattuja METSO-suoramarkkinointihankkeita.

lahopuuuu
lahopuuuu

Metsänhoitoyhdistykset aloittavat Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa maanomistajille suunnattuja METSO-suoramarkkinointihankkeita.

Hankkeissa viestitään metsänomistajille METSO-ohjelmasta monin tavoin ja etsitään siten METSO-kelpoisia kohteita. Hankkeita rahoittaa Ympäristöministeriö, ja siksi neuvonnan tavoitteena on erityisesti pysyvien suojelusopimusten tekeminen metsänomistajan ja ELY-keskuksen välillä. Koko METSOn sopimuspaletti kuitenkin esitellään metsänomistajille, ja määräaikaiset ympäristötuet metsäkeskuksen kanssa ovat myös mahdollisia.

Hankkeet on tarkoitus aloittaa ennen kesän maastokautta. Metsänhoitoyhdistysten neuvojia myös koulutetaan tunnistamaan METSO-kriteerit täyttäviä kohteita entistä paremmin.

Kaikissa metsänhoitoyhdistyksissä tulisi aina kertoa metsänomistajille METSO-vaihtoehdosta, kun kriteerit täyttävä kohde tulee työssä vastaan. Metsänomistaja tekee päätöksen, onhan METSO täysin vapaaehtoinen.


aiheet: metsäpolitiikka, metsiensuojelu