null Ministerit ja metsänomistajajärjestöt esittävät EU:n metsästrategiaan täsmennyksiä

Uutinen

Ministerit ja metsänomistajajärjestöt esittävät EU:n metsästrategiaan täsmennyksiä

6.10.2021

Euroopan metsänomistajajärjestöt kokoustivat maanantaina Wienissä. Lopputulemana kokouksessa allekirjoitettiin yhteinen julistus EU:n metsästrategian ongelmakohdista.

Eurooppalaisten metsänomistajien konferenssi pidettiin 4.10. Itävallan Wienissä. Konferenssissa käsiteltiin EU:n heinäkuussa julkaisemaa metsästrategiaa. Suomea konferenssissa edusti MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Metsänomistajajärjestöjen ja ministerien konferenssien tarkoitus on saada Euroopan komissio huomioimaan jäsenmaiden huoli metsästrategiasta. Kestävän metsätalouden tulevaisuus Euroopassa on turvattava. Se vaatii kiireellisiä toimia.

Eurooppalaiset metsänomistajat ja metsäammattilaiset laativat 4 kohdan julistuksen, jossa esiteltiin allekirjoittajien ongelmallisina pitämät kohdat EU:n metsästrategialuonnoksesta.

  1. Strategian lähestymistapa ei vastaa todellisuutta kentällä. Strategiassa esitetään, että metsänhoitomenetelmät olisivat vääränsuuntaisia ja niitä pitäisi muuttaa. Allekirjoittaneiden mukaan tilanne on juuri päinvastainen.
  2. Strategiasta puuttuu metsätalouden ja puun käytön merkitys kokonaan
  3. Strategia ei varmista eri Eu- politiikkojen yhdensuuntaisuutta eikä auta metsäsektoria saavuttamaan EU:n asettamia tavoitteita.
  4. Strategia kaipaa paljon täsmennystä epämääräisten ilmaisujen osalta ennen kuin sitä voidaan soveltaa käytäntöön. Tästä esimerkkinä ”luonnonläheisempi metsätalous”, joka kaipaa tarkempaa määrittelyä.

Suomen virallinen kanta metsästrategiaan julkaistiin syykuussa. Sen mukaan EU:n metsästrategiassa on paljon hyvää, mutta kannassa painotetaan, että metsäpolitiikan tulee jatkossakin kuulua jäsenmaille.

>> Lue kokouksen julkilausumaaiheet: eu-metsästrategia