null Mitä PEFC-sertifioidussa metsässäsi pitäisi tehdä ja huomioida?

Uutinen – Metsäpolitiikka

Mitä PEFC-sertifioidussa metsässäsi pitäisi tehdä ja huomioida?

19.2.2020

PEFC-metsäsertifioinnin kriteerejä tarkistetaan ja luonnosversio on nyt kommentoitavana

PEFC-standardityöryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnosversion metsien kestävän hoidon ja käytön tarkistetuista kriteereistä. Työn pohjana ovat nykyisin Suomessa käytössä olevat PEFC-vaatimukset.

PEFC-standardityöryhmä kutsuu nyt kaikki metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostuneet organisaatiot ja henkilöt tutustumaan luonnoksen sisältöön ja toimittamaan kommenttejaan standardityöryhmän käyttöön. Kommentteja toivotaan standardin kattavuudesta ja rakenteesta sekä kriteerien sisällöstä. Kommentit standardityöryhmälle viimeistään 17.3.2020

Kommenttien käsittely on osa standardityöryhmän tekemää valmistelutyötä. Työryhmä laatii kommenttien ja muun jatkovalmistelun pohjalta kriteeristön toisen luonnosversion, joka toimitetaan kommentoitavaksi toukokuussa 2020. Tarkistetun kriteeristön arvioidaan valmistuvan syys-lokakuussa 2020.

Nyt kommentoitavana oleva kriteeristöluonnos https://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/06/PEFC-FI-standardiluonnos_1_kommenttikierros_20200217.pdf

Kommentit voi toimittaa PEFC-standardityöryhmälle sähköisellä palautelomakkeella https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jrdhFULYJk2UONpuB4YZ7EyQG4EFB3JNjzsr6cse4ddURFg0VlZTMlZGQ1BLUzVDSUdVMk5BWVNOVy4u

tai standardityöryhmän sihteerin Hannes Pasasen sähköpostiosoitteeseen hannes.pasanen(at)tapio.fi

Lisätietoja: metsäasiantuntija Lea Jylhä, MTK:n edustaja standardityöryhmässäLea Jylhä

metsäasiantuntija

metsälainsäädäntö, metsien sertifiointi, metsäympäristö

+35820 413 2486

+35840 848 8081

aiheet: metsäsertifiointi